Aktualności firm stowarzyszonych

Anna Szymańska obejmuje stanowisko managing counsel

Anna Szymańska awansowała na stanowisko managing counsel w warszawskim Zespole Prawa Zamówień Publicznych kancelarii Dentons, w ramach którego będzie kierować Praktyką Obronności i Bezpieczeństwa w Zespole Prawa Zamówień Publicznych.

„To w pełni zasłużony awans. Anna Szymańska jest wysokiej klasy specjalistką w swojej dziedzinie i jedną z kluczowych osób w warszawskim Zespole Prawa Zamówień Publicznych i Kontraktów Publicznych. W nowej roli będzie się skupiać w szczególności na sektorze zbrojeniowym, który odgrywa coraz większą rolę w naszej praktyce. Anna nie tylko ma wieloletnie doświadczenie w doradztwie przy strategicznych projektach, ale też z sukcesem reprezentuje klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami”, komentuje Aldona Kowalczyk, szefowa Zespołu Prawa Zamówień Publicznych i Kontraktów Publicznych w warszawskim biurze Dentons.

Anna Szymańska, radca prawny, od ponad 15 lat specjalizuje się w zagadnieniach prawa zamówień publicznych, PPP, koncesji na roboty budowlane i usługi oraz prawie handlowym i cywilnym, z uwzględnieniem prawa kontraktowego. Ma szerokie doświadczenie w reprezentowaniu zarówno wykonawców, jak i zamawiających w postępowaniach przetargowych, w tym również w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach skargowych przed sądami powszechnymi. Jest także wieloletnią wykładowczynią Podyplomowego Studium Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Anna Szymańska jest rekomendowana w kategorii „zamówienia publiczne" w Polsce w międzynarodowym rankingu branżowym Chambers Europe 2019 oraz jako „Rising Star” w kategoriach „energetyka i infrastruktura", „rozwój projektów", „infrastruktura społeczna" i „infrastruktura komunalna" przez IFLR1000 2019.

***

O kancelarii Dentons

Dentons jest największą na świecie firmą prawniczą, oferującą najwyższej jakości doradztwo prawne i biznesowe. Za innowacyjne osiągnięcia w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym m.in. stworzenie Nextlaw Labs oraz Nextlaw Global Referral Network, Dentons jest regularnie rekomendowany przez wiodące informatory biznesowe i prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas”. Jest także zdobywcą nagrody BTI Client Service 30 Award. Dzięki policentrycznemu podejściu oraz zapewnianiu klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników na całym świecie, Dentons rzuca wyzwanie istniejącym standardom obsługi prawnej w społecznościach, w których funkcjonuje. www.dentons.com

Kontakt dla mediów

Joanna Gierak-Onoszko

Public Relations & Communications Manager

T: +48 22 242 51 25| M: +48 507 836 064

E: joanna.gierak-onoszko(@)dentons.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin