Aktualności firm stowarzyszonych

Anna Derdak pokieruje praktyką podatkową w Wierzbowski Eversheds Sutherland

<p style="text-align: justify;"><strong>W kwietniu 2018 roku do kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland dołączyła Anna Derdak, radca prawny i doradca podatkowy. Objęła stanowisko szefa praktyki doradztwa podatkowego. Będzie również członkiem zespołu fuzji i przejęć.</strong></p>

>

Anna Derdak specjalizuje się w doradztwie podatkowym na rzecz polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych, głównie w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych.  Reprezentuje klientów w postępowaniach podatkowych oraz s?dowoadministracyjnych. Zajmuje się także white collar crime, ze szczególnym uwzględnieniem karuzeli podatkowej, pomagaj?c przeciwdziałać nieświadomemu uwikłaniu w proceder oszustwa podatkowego.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu. Przed doł?czeniem do Wierzbowski Eversheds Sutherland zdobywała doświadczenie w renomowanych międzynarodowych kancelariach prawnych oraz w jednej z firm „wielkiej czwórki”. Pracuje dla wiod?cych spółek z sektora nieruchomościowego, wspieraj?c w optymalnym przeprowadzeniu procesu nabycia nieruchomości. Doradza przedsiębiorcom prowadz?cym działalność w specjalnych strefach ekonomicznych, a także planuj?cym rozpoczęcie takiej działalności lub zmianę zezwolenia na działalność strefow?. Posiada bogat? praktykę przy realizacji projektów due diligence, zarówno zwi?zanych z M&A, jak i maj?cych na celu ograniczanie ryzyk podatkowych w prowadzonej działalności. Wspiera klientów w wyborach najkorzystniejszych modeli biznesowych.

Anna Derdak ma na swoim koncie liczne publikacje w prasie prawniczej oraz wyst?pienia podczas konferencji i szkoleń.  Jest doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – bada tematykę przestępczości karnoskarbowej.

– Cieszę się, że doł?czył do nas tak doświadczony specjalista, który na co dzień będzie wspierał dynamicznie rozwijaj?c? się praktykę M&A. Anna będzie zmierzać się z wieloma wyzwaniami, doradzaj?c m.in. przy największych transakcjach z udziałem spółek Skarbu Państwa, np. w projekcie dotycz?cym utworzenia Polskiej Grupy Lotniczej, w który zaangażowana jest kancelaria, jak również przy transakcjach mid-cap realizowanych w ramach Eversheds Sutherland oraz na rynku lokalnym. W tym ostatnim obszarze widzimy konieczność zapewnienia fachowej obsługi prawno-podatkowej transakcji dla inwestorów finansowych, jak i doradztwa dla firm rodzinnych, które w ramach sukcesji decyduj? się na pozyskanie inwestora – mówi Ewa Szlachetka, partner kieruj?cy zespołem M&A oraz bankowości i finansów w Wierzbowski Eversheds Sutherland.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Zalety restrukturyzacji

Pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwo może uniknąć upadłości, gdy jego zarząd zdecyduje się na otwarcie postępowania...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP