Aktualności firm stowarzyszonych

Alcatel-Lucent rozbudowuje w Polsce Globalne Centrum Zarządzania Sieciami

<p><span><span>Alcatel-Lucent rozbudowuje Globalne Centrum Zarządzania Sieciami w Bydgoszczy (GNOC - Global Network Operations Center) i tworzy nowy zesp&oacute;ł projektowy (Delivery Center) dla projekt&oacute;w europejskich, kt&oacute;ry będzie świadczyć zaawansowane usługi eksploatacji i utrzymania sieci. W związku z rozbudową centrum usługowego firma planuje dodatkowo zatrudnić 100 os&oacute;b do końca 2010r. </span></span></p>

>

Informacja o Globalnym Centrum Zarz?dzania Sieciami w Bydgoszczy

Globalne Centrum Zarz?dzania Sieciami w Bydgoszczy dostarcza operatorom stacjonarnym, mobilnym oraz przedsiębiorstwom usługi zarz?dzania sieciami telekomunikacyjnymi i hostingu aplikacji. Obejmuj? one m.in. monitoring sieci oraz wsparcie techniczne. Aktualnie centrum obsługuje wielu międzynarodowych klientów z Ameryki Północnej i regionu EMEA. Centrum, które rozpoczęło swoj? działalność w lipcu 2006 r., jest jednym z 12 takich centrów Alcatela-Lucenta na świecie oferuj?cych usługi zarz?dzania sieciami (Managed Services). Ma ono kluczowe znaczenie dla świadczenia usług globalnych przez Alcatela-Lucenta.

“Rozbudowa centrum GNOC w Bydgoszczy to rozszerzenie naszych globalnych możliwości w zakresie zarz?dzania sieciami i innych usług Managed Services”, powiedział Andrzej Dulka, prezes zarz?du Alcatela-Lucenta w Polsce. “Usługi zarz?dzania i utrzymania sieci ciesz? się dużym zainteresowaniem, ponieważ umożliwiaj? operatorom redukcję kosztów eksploatacyjnych, większ? koncentrację na potrzebach swoich końcowych klientów oraz dostarczanie im różnorodnych, wysokiej jakości usług. Rozbudowa polskiego centrum GNOC to także wyraz zaufania, jakim Alcatel-Lucent obdarza nasz lokalny zespół ekspertów”

„Aktualnie nasze centra usługowe w Bydgoszczy zatrudniaj? ł?cznie ponad 700 inżynierów, w tym ponad 180 osób pracuje w centrum R&D specjalizuj?cym się w tworzeniu oprogramowania telekomunikacyjnego – powiedział Rafał Tyburcy, dyrektor HR Alcatela-Lucenta w Polsce. "W zwi?zku z rozbudow? Globalnego Centrum Zarz?dzania Sieci? obecnie poszukujemy wysoko wykwalifikowanych inżynierów, specjalizuj?cych się w różnych technologiach sieciowych, zarówno telekomunikacyjnych, jak i informatycznych". Oferujemy atrakcyjne warunki pracy, możliwość rozwoju zawodowego, bogaty pakiet szkoleń oraz udział w projektach dla międzynarodowych klientów”.

Strategia usług zarz?dzania sieciami Alcatela-Lucenta

Alcatel-Lucent, lider w projektach transformacji dostawców sieciowych, oferuje now? jakość usług zarz?dzania sieciami poprzez swoje polskie Globalne Centrum Zarz?dzania Sieciami (GNOC), jak również ośrodki w regionie EMEA, które wspieraj? klientów w ich transformacji w kierunku architektury High Leverage Network™, zapewniaj?c rozwój firm przy jednoczesnej redukcji struktury kosztowej.

Alcatel-Lucent posiada bogate doświadczenie w obszarze usług Managed Services zdobyte w trakcie projektowania, wdrażania, eksploatacji, utrzymania i rozbudowy ponad 90 sieci obsługuj?cych przeszło 220 milionów abonentów na całym świecie.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin