Aktualności firm stowarzyszonych

Akcja ekologiczna Carrefour Polska – „Odbierz sadzonkę! Zielona lekcja”

<p style="text-align: justify;">Carrefour Polska zainicjował wyjątkową lekcję ekologii dla najmłodszych. Z okazji Dnia Ziemi przekazał trzem placówkom oświatowym 500 sadzonek kwiatów. Celem akcji o nazwie „Odbierz sadzonkę! Zielona lekcja” była promocja bioróżnorodności wśród dzieci.</p>

>

Z okazji Dnia Ziemi Carrefour Polska zainicjował ciekaw? akcję edukacyjn? o nazwie „Obierz sadzonkę! Zielona lekcja”. Jej celem była promocja ochrony bioróżnorodności wśród dzieci, a także nawi?zanie relacji z placówkami edukacyjnymi i wsparcie partnerów. W inicjatywie udział wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 312 w Warszawie im. Ewy Szelburg-Zarembiny, Przedszkola „Małe Sówki” w Legionowie oraz Przedszkola nr 348 w Warszawie. Placówkom tym przekazano aż 500 sadzonek bratków i begonii. Dzieci w ramach akcji „Odbierz sadzonkę! Zielona lekcja” wzięły udział w mini warsztatach, a następnie wspólnie z opiekunami zasadziły sadzonki na terenie placówek i stworzyły własne ogródki.

Carrefour od wielu lat angażuje się w inicjatywy maj?ce na celu propagowanie ochrony środowiska naturalnego. Tylko w pierwszym kwartale 2017 r. Carrefour zaangażował się w kilka akcji ekologicznych. Sieć wł?czyła się w inicjatywę „Godzina dla Ziemi”, w ramach której m.in. wył?czono część neonów i logotypów na elewacji sklepów. Carrefour przygotował również akcję edukacyjn? dla swoich pracowników z okazji Międzynarodowego Dnia Lasów, a w ramach inicjatywy „STOP Deforestacji” sieć handlowa zachęcała do ograniczenia zużycia papieru w miejscu pracy. Ponadto, z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi Carrefour we współpracy z SUEZ Polska przygotował dla swoich klientów niespodziankę – osoby, które w tym dniu przyniosły do hipermarketu makulaturę otrzymały za darmo sadzonkę drzewa lub ozdobnej rośliny doniczkowej.

Firma wprowadziła również wiele rozwi?zań proekologicznych w swojej działalności biznesowej. Carrefour podj?ł globalny wysiłek na rzecz klimatu, zobowi?zuj?c się do ograniczenia emisji CO2  o 40% do 2025 r. oraz o 70% do 2050 r., w porównaniu z poziomem z 2010 r. Aby tego dokonać, sieć planuje ograniczenie zużycia energii o 30% do 2025 r. Cel ten jest zrealizowany m.in. dzięki zastosowaniu energooszczędnego oświetlenia LED, wprowadzeniu przyjaznego środowisku systemu chłodniczego, wykorzystuj?cego CO2, czy też wymianę starych central klimatycznych na centrale wykorzystuj?ce rekuperację, pompy ciepła i geotermię.

***  

O Carrefour

Carrefour Polska to omnikanałowa sieć handlowa, pod szyldem której działa w Polsce ponad 800 sklepów w 5 formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego. Carrefour jest w Polsce również właścicielem sieci 20 centrów handlowych o ł?cznej powierzchni ponad 230.000 GLA oraz sieci ponad 40 stacji paliw.

Carrefour Polska jest części? Grupy Carrefour, referencyjnej sieci spożywczej, która posiada blisko 12 000 sklepów w ponad 30 krajach. Grupa Carrefour jest sieci? multilokaln?, multiformatow? i multikanałow?, obsługuj?c? codziennie 13 milionów klientów na całym świecie.

Polityka biznesu odpowiedzialnego społecznie Grupy Carrefour opiera się na trzech filarach: zwalczanie wszelkich form marnotrawstwa, ochrona bioróżnorodności oraz wsparcie dla partnerów firmy. Wszyscy pracownicy Carrefour Polska przyczyniaj? się do realizacji tej polityki poprzez programy: STOP Marnotrawstwu, Z miłości do Zdrowia oraz Różnorodność.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19