Aktualności firm stowarzyszonych

Air France wspiera akcję charytatywną „Dzieci Haiti”

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><span><strong>Rozpoczęła się kampania „Dzieci Haiti” – projekt realizowany przez Polską Misję Medyczną przy współpracy linii lotniczych Air France. Wczoraj Polscy ratownicy odlecieli rejsem Air France do Port-au-Prince - stolicy Haiti, aby pomagać mieszkańcom kraju, który nadal zmaga się ze skutkami klęsk żywiołowych.</strong></span></span></span></p>

>

Doświadczane przez klęski żywiołowe Haiti od lat uznawane jest za jeden z najbiedniejszych i najbardziej niebezpieczniejszych krajów na świecie. Największe od 200 lat trzęsienie ziemi w 2010 roku pochłonęło tysi?ce ofiar, wśród których większość stanowiły dzieci. Ponowna tragedia nawiedziła wyspę niespełna 4 lata później. Huragan Matthew i ulewne deszcze pozbawiły życia 1000 osób, a 1,5 miliona mieszkańców straciło domy i cały dorobek życia.  

Do dziś Haiti boryka się ze skutkami niedawnych klęsk żywiołowych. Kraj nadal wymaga ci?głego wsparcia, zaopatrzenia w lekarstwa, pomocy w uzdatnianiu wody, odbudowy domów, instytucji edukacyjnych, służby zdrowia. Klęska żywiołowa przyniosła również ze sob? jeszcze większy głód, epidemię cholery z powodu braku higieny oraz mieszaniem się wód gruntowych z powodziami. Olbrzymim problemem na Haiti jest dostęp do pitnej, nie skażonej wody.

Największymi ofiarami trudnej sytuacji Haiti s? dzieci, często skazane na głód i cierpienie, bez możliwość edukacji, oraz bez jakichkolwiek perspektyw na lepsz?

przyszłość. Dostrzegła to Polska Misja Medyczna – pozarz?dowa organizacja charytatywna – pomysłodawca i realizator akcji „Dzieci Haiti”.  

„Nasz? misj? jest poprawa jakości życia mieszkańców Haiti poprzez prowadzenie interwencji zdrowotnych i programów humanitarnych, które buduj? lokalny potencjał w biednych i wymagaj?cych wsparcia społecznościach. Konkretnie oznacza to, że będziemy szkolić młodzież w zakresie udzielania pierwszej pomocy i na kursach języka angielskiego. Przeprowadzimy rozpoznanie w sytuacji socjalnej i zdrowotnej mieszkańców, aby móc zaradzić najpilniejszym potrzebom w tym zakresie. Poza pomoc? doraźn?, zamierzamy też przygotować projekty rozwojowe w zakresie zwiększenia zdolności służb ratunkowych i ludności cywilnej na reagowanie w sytuacjach katastrof i klęsk żywiołowych.” – powiedział Michał Wieczorek, koordynator i realizator projektu „Dzieci Haiti”, uczestnik Polskiej Misji Medycznej.

„Jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy wesprzeć tak szlachetne przedsięwzięcie. Air France będ?c globaln? firm?, ł?czy ze sob? ludzi na całym świecie. Dlatego czujemy się w obowi?zku wspomagać lokalne społeczności, zwłaszcza te najbiedniejsze i najbardziej potrzebuj?ce. Angażujemy się w projekty edukacyjne, pomoc socjaln? i humanitarn? w różnych rejonach świata. W ramach „Air France Foundation” od momentu jej powstania w 1992 roku udzieliliśmy wsparcia już w ponad 1150 projektach charytatywnych, które miały na celu pomoc dzieciom w ponad 30 krajach.” – powiedział Frantisek Siling, Dyrektor Generalny Air France KLM w Polsce.  

„Mieszkańcom Haiti brakuje właściwie wszystkiego, dlatego tak ważna jest nasza pomoc. Żyj?ce tutaj dzieci skazane s? na głód i cierpienie. Bardzo często nie maj? możliwości edukacji, żadnych perspektyw na lepsze jutro. Ale wspólnie możemy to zmienić i przywrócić im radość dzieciństwa. Ośrodek SAKALA w najbiedniejszej dzielnicy Port Au Prince Cite Soleil to dla nich jedyna szansa, by zmieniły swoje życie. Przył?czcie się do akcji Polskiej Misji Medycznej. Razem pomóżmy dzieciom Haiti!” – zachęca Michał Cessanis - podróżnik i zastępca redaktora naczelnego National Geographic Traveler, który został ambasadorem akcji Dzieci Haiti.

***

Polska Misja Medyczna - Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna jest humanitarn?, pozarz?dow?, organizacj? non-profit, poświęcon? ratowaniu życia i łagodzeniu cierpienia poprzez opiekę zdrowotn?, pomoc humanitarn?   i rozwojow?. PMM została założona w 1999 roku przez wolontariuszy lekarzy i pielęgniarki. Bezpośrednim impulsem, który doprowadził do powstania PMM, była katastrofa humanitarna spowodowana wybuchem wojny w Kosowie i masowymi ucieczkami Albańczyków z terenów objętych konfliktem. PMM jest stowarzyszeniem, zajmuj?cym się profesjonaln? pomoc? medyczn? ofiarom wojen, katastrof i kataklizmów.  

Air France, francuski przewoźnik lotniczy o globalnym zasięgu z aspiracj? do świadczenia usług zgodnie z najwyższymi standardami i trosk? o pełny komfort pasażerów podczas każdego lotu na trasach we Francji, w Europie i na świecie.

Od 2004 roku, Air France i KLM Royal Dutch Airlines tworz? jeden z największych sojuszy w transporcie lotniczym i zajmuj? wiod?c? pozycję na rynku przewozów międzynarodowych w Europie. Grupa oferuje również transport towarów i usługi konserwacyjne dla lotnictwa. Obydwie linie dysponuj? potężn? siatk? poł?czeń na trasach dalekiego zasięgu, realizowanych z Europy. W 2017 roku, Grupa Air France, KLM wraz ze swoimi czteroma markami (Air France, KLM Royal Dutch Airlines, Transavia i Hop!Air France), oferuje pasażerom poł?czenia do328 miast w118 krajach.Flota Grupy liczy obecnie 534 samoloty. W 2016 roku z jej usług skorzystało 93.4   mln pasażerów. Air France-KLM obsługuje do2 200lotów dziennie, a przeloty realizowane s? z lotnisk bazowych Paris-Charles de Gaulle i Amsterdam-Schiphol.  

Więcej informacji o Air France i aktualne promocje na bilety lotnicze na stronie: www.airfrance.pl  

Kontakt dla prasy:  

Agnieszka Plewczyńska
Agencja No-Name PR
e-mail: no.name.pr.agency@gmail.com
Tel. 536 924 839

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Szybkie testy serologiczne COVID-19

Postaw na zdrowie pracowników: Zapewnij zdrowie i dobre samopoczucie swoim pracownikom z COVID-PRESTO® - nasz zestaw testu serologicznego na Covid-19...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19