Aktualności firm stowarzyszonych

Accreo Taxand doradza w zakresie Corporate Responsibilty

<p><span><span>Firma doradcza Accreo Taxand poszerzyła zakres oferowanych usług o doradztwo w zakresie Corporate Responsibility (CR). Za rozw&oacute;j tej praktyki odpowiada Robert Sroka, wcześniej ekspert ds. CSR w organizacji Pracodawcy RP. Jako szef zespołu CR będzie doradzać, m.in. przy identyfikacji i zarządzaniu ryzykami społecznymi i środowiskowymi oraz budowaniu polityki CR dla klient&oacute;w firmy.</span></span></p>

>

W organizacji Pracodawcy RP (wcześniej Konfederacja Pracodawców Polskich), Robert Sroka realizował, miedzy innymi, projekt „Koalicja na rzecz odpowiedzialnego biznesu” i koordynował największe w Polsce badanie CSR. Z ramienia organizacji pełnił też funkcję członka Organu Doradczego i Opiniodawczego Prezesa Rady Ministrów oraz przewodnicz?cego Grupy Roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji Kapitałowych w Ministerstwie Gospodarki, której celem jest wypracowanie rekomendacji rozwoju CSR w Polsce.

W latach 2009- 2010 był kierownikiem ds. CSR w Grupie Żywiec S.A., gdzie odpowiadał m.in. za tworzenie i realizację kompleksowej strategii CSR i wprowadzenie Grupy Żywiec na Respekt Index na GPW w Warszawie.

Robert Sroka od lat działa aktywnie w obszarze CSR/CR, zarówno po stronie biznesu, jak i angażuj?c się w projekty organizacji pozarz?dowych. W latach 2009-2010, w ramach Forum Odpowiedzialnego Biznesu, był członkiem zespołu projektowego opracowuj?cego metodologię badań i standardów łańcucha dostaw, zgodnego z CSR.

Często powtarza się, że idea Corporate Responsibility jest ostatnim elementem układanki zwanej biznesem. Rewolucyjne wręcz zmiany społeczne i środowiskowe spowodowały konieczność uwzględnienia w analizie biznesowej potrzeb społecznych oraz dbałości o ochronę środowiska. Wszystko po to, aby budować trwał?, długoterminow? wartość firm. Umiejętna integracja czynników ekonomicznych, społecznych i ekologicznych jest kluczem do sukcesu biznesowego w świecie, w którym wiele państw i organizacji międzynarodowych aktywnie działa na rzecz budowania zrównoważonego rozwoju. Jedn? z podstawowych zasad koncepcji CR jest transparentność działań. Accreo Taxand jest niezależn? firm? doradcz?, co pozwala na swobodę współpracy z firmami w zakresie wdrażania działań CR na najwyższym poziomie – mówi Robert Sroka, szef zespołu CR w Accreo Taxand.


Więcej informacji o zakresie doradztwa Accreo Taxand znajduje się na www.taxand.pl .

Accreo Taxand to firma konsultingowa oferuj?ca usługi doradztwa podatkowego, europejskiego oraz business consulting. Accreo należy do międzynarodowej sieci Taxand, która zrzesza doradców podatkowych i finansowych z blisko 50 krajów z całego świata. Na rynku usług doradczych firma działa od 2005 roku. W ci?gu kilku lat Accreo Taxand zdobył mocn? pozycję rynkow? i plasuje się w czołówce firm doradczych w Polsce. Znakiem rozpoznawczym Accreo jest niezależność od podmiotów audytorskich.
www.taxand.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP