Aktualności firm stowarzyszonych

AccorHotels negocjuje nabycie spółki John Paul, światowego lidera rynku usług concierge

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', serif;">Grupa AccorHotels poinformowała o przystąpieniu do prowadzonych na zasadzie wyłączności negocjacji w sprawie nabycia spółki John Paul - czołowego dostawcy najwyższej jakości usług lojalnościowych służącym klientom i pracownikom. Wartość przedsiębiorstwa [EV] spółki powinna wynieść blisko 150 milionów dolarów, czyli stanowić mniej więcej jedenastokrotność wskaźnika EBITDA na koniec 2017 r. Grupa AccorHotels ma nabyć około 80% udziałów John Paul, pozostałe udziały zachowa założyciel spółki David Amsellem, który nadal sprawować będzie funkcję Dyrektora Generalnego. </span></p>

>

Po nabyciu udziałów w spółkach Wipolo, Oasis Collections, SquareBreak i onefinestay, inwestycja w firmę John Paul, światowego lidera rynku usług lojalnościowych i rynku usług concierge oznacza kolejny, ważny krok na drodze przekształcania AccorHotels w kompleksowego towarzysza podróży, który świadczy innowacyjne usługi na rzecz podróżuj?cych na każdym etapie ich podróży.  

Spółka John Paul została założona w Paryżu w 2007 r., a w 2015 r. została poł?czona z LesConcierges, staj?c się światowym liderem branży usług lojalnościowych, który zatrudnia ł?cznie 1  000 wysokiej klasy, doskonale wyszkolonych pracowników na pięciu kontynentach. Jako partner czołowych światowych marek zespół pracowników świadczy usługi concierge, które s? dostępny przez cał? dobę, 7 dni w tygodniu, w dowolnym miejscu na świecie, by w zindywidualizowany sposób spełniać wszystkie życzenia swoich klientów - od tych najprostszych po najbardziej kompleksowe.  

Dzięki pierwszemu na świecie technologicznie zaawansowanemu serwisowi concierge wykorzystuj?cemu autorskie narzędzia zarz?dzania relacjami z klientami (CRM) i platformę danych z profilowaniem behawioralnym i pełn? personalizacj?, jak również dzięki sieci ponad 50  000 partnerów w ponad 50 krajach spółka oferuje bardzo kompleksowe i globalne rozwi?zania lojalnościowe dla prestiżowych marek, między innymi z sektora finansowego, motoryzacyjnego, turystycznego, klienckiego, farmakologicznego, opieki medycznej i produktów luksusowych.  

Najwyższej klasy technologia wspieraj?ca kulturę obsługi i stabilna rentowność pozwoliły spółce John Paul zdobyć pozycję uznanego eksperta, który pomaga swoim klientom od etapu planowania oferty aż po wdrażanie zindywidualizowanych programów lojalnościowych, zapewniaj?c pełn? ofertę usług i wielokanałowy marketing.  

Sebastien Bazin, Prezes i Dyrektor Generalny AccorHotels, wyjaśnia: „Nabycie John Paul pozwala przyspieszyć realizację naszej globalnej strategii, która zakłada, że doświadczenie klienta odgrywa kluczow? rolę w podejmowanych przez nas inicjatywach. Doświadczenie spółki w zakresie  dostosowywania rozwi?zań do potrzeb klienta w poł?czeniu z szerokim wachlarzem usług i nowatorsk? technologi? daje nam możliwość podniesienia wartości relacji z naszymi gośćmi i partnerami oraz zwiększenia liczby punktów styczności z klientami. Oznacza to dalsze wzmocnienie relacji z klientami dzięki atrakcyjnej ofercie i jej lepszemu wykorzystaniu, większ? personalizację naszych usług dzięki pogłębionemu profilowaniu klientów na bazie informacji pochodz?cych spoza hotelu oraz wzmocnienie zarz?dzania relacjami z gośćmi dzięki danym bazuj?cych na analizie podobieństw. Poprzez partnerstwo ze światowym liderem rozwijaj?cego się rynku usług concierge Grupa AccorHotels pozycjonuje się jako najlepszy dostawca różnorodnych usług dla gości, który wspiera klienta na wszystkich etapach jego podroży, pocz?wszy od ofert niehotelowych aż po całodobow? pomoc dzięki zintegrowanym i innowacyjnym rozwi?zaniom jak „Travel Companion”.  

David Amsellem, Dyrektor Generalny spółki John Paul, mówi: „Od samego pocz?tku tworzyłem spółkę z głęboko zakorzenion? pasj? do obsługiwania i przyjmowania gości. Moja wizja zakłada poprawę jakości życia milionów gości poprzez zapewnianie im wysoce spersonalizowanej obsługi. Na przestrzeni ostatnich kilku lat spółka John Paul odnotowała ogromny wzrost w poszczególnych branżach. Dzisiaj, będ?c światowym liderem w dziedzinie rozwi?zań lojalnościowych premium, mamy poczucie, że znajdujemy się punkcie zwrotnym naszej historii i w aktualnej sytuacji potrzebne nam jest wsparcie silnego lidera. Rozpoczęcie działalności w branży podróżniczej przy wsparciu AccorHotels oznacza znacznie więcej dla 1  000 pracowników Grupy John Paul: czujemy, że ł?cz?c nasze siły, staniemy się wyznacznikiem zmian w branży”.

***

O ACCORHOTELS

AccorHotels jest wiod?c? na świecie grup? działaj?c? na rynku turystyki i usług lifestylowych, która oferuje innowacyjne rozwi?zania cyfrowe jak też wyj?tkowe doświadczenia w ponad 4  000 hoteli, ośrodków i rezydencji oraz w ponad 2  500 najwspanialszych prywatnych domów na całym świecie. Grupa AccorHotels działa w 95 krajach, wykorzystuj?c doświadczenie zarówno inwestora (HotelInvest) jak i operatora hotelowego (HotelServices). W portfelu grupy znajduj? się luksusowe marki o międzynarodowej renomie: Raffles,  Fairmont,  Sofitel Legend,  SO Sofitel, Sofitel, onefinestay, MGallery by Sofitel, Pullman,  i  Swissôtel;  popularne marki klasy średniej i butikowej jak Novotel,  Mercure, Mama Shelter  oraz Adagio, chętnie odwiedzane marki ekonomiczne, do których należ? ibis,ibis Styles,ibis budget  oraz marki regionalne  Grand Mercure,The SebelihotelF1.

Szczyc?c się niespotykanie szerokim wachlarzem marek i blisko pięćdziesięcioletni? histori?, Grupa AccorHotels wraz z międzynarodowym zespołem ponad 240  000 oddanych pracowników realizuje podstawow?, głęboko w sercu zakorzeni? misję, by każdy gość czuł się mile widziany. Goście wysoko ceni? sobie możliwość uczestnictwa w jednym z najlepszych na świecie hotelowych programów lojalnościowych -Le Club AccorHotels.

Grupa AccorHotels aktywnie działa wśród społeczności lokalnych i jest zaangażowana w realizację zadań z zakresu zrównoważonego rozwoju i zobowi?zań solidarnościowych poprzez wdrażanie kompleksowego programu PLANET 21, w ramach którego pracownicy, goście i partnerzy wspólnie przyczyniaj? się do osi?gania zrównoważonego wzrostu.

Akcje Accor SA s? notowane na giełdzie Euronext w Paryżu (kod ISIN: FR0000120404) oraz na rynku pozagiełdowym w Stanach Zjednoczonych (kod: ACRFY).

Informacje i rezerwacje:  accorhotels.group  lub accorhotels.com.

Zapraszamy do polubienia nas i śledzenia w serwisach  Twitter  i Facebook.

Relacje z mediami

Anne-France Malrieu  
Image 7  
Tel.: +33 (0)1 53 70 74 66  
afmalrieu(@)image7.fr   delphine.dumonceau(@)accor.com

Carina Alfonso Martin
Vice President Media Relations Worldwide
Tel.: +33 (0)1 45 38 84 84  
carina.alfonsomartin(@)accor.com

Relacje z inwestorami i analitykami

Sébastien Valentin
Senior Vice President, Investor Relations
and Financial Communication
Tel.: +33 (0)1 45 38 86 25
sebastien.valentin(@)accor.com

Marie Niel
Relacje inwestorskie
Tel.: +33 (0)1 45 38 86 94
marie.niel(@)accor.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19