Aktualności firm stowarzyszonych

6 kwietnia autorski pokaz Pracowni Gier w Krakowie

<p style="text-align: justify;">W odpowiedzi na Państwa zapytania, postanowiliśmy zorganizować nasz autorski pokaz metody gier i symulacji w Krakowie. Naszym konsultantem dedykowanym regionowi Krakowa i okolic jest Anna Zychalak, która miała okazję spotkać się z częścią z Państwa w Krakowie w lutym. Już 6. Kwietnia będzie kolejna okazja by doświadczyć naszych gier.</p>

>

Zrealizujemy dla Państwa pokaz warsztatu z wykorzystaniem symulacji  HEXGame  – wyzwania menadżerów w zarz?dzaniu wielopoziomow? organizacj?. Będziecie Państwo mieli możliwość spotkania z naszymi ekspertami z trzech obszarów biznesowych:

  • treningów managerskich z wykorzystaniem gier i symulacji,
  • rekrutacji i employer brandingu przy użyciu  Competence Game  – pierwszych gier online mierz?cych kompetencje managerskie,
  • grywalizacji, eventów firmowych i integracji szkoleniowych, także dla dużych grup – zachęcamy do obejrzenia  video  o naszej autorskiej grze, która jednorazowo angażuje grupy 500os i więcej!  

Jeśli chcesz:  

  • poznać nowoczesne i skuteczne metody rozwojowych integracji szkoleniowych
  • wyposażyć menedżerów w skuteczne sposoby działania zespołowego
  • przełamać utarte schematy zarz?dzania w warunkach zmian i ograniczonych zasobów
  • zachęcić menedżerów do podnoszenia jakości współpracy
  • podnieść umiejętność komunikacji zarz?dczej
  • rozwin?ć w liderach kompetencje wspólnego osi?gania celów organizacji

zapraszamy na pokaz warsztatu w oparciu o unikaln? symulację  HEXGame, w której każdy uczestnik praktycznie doświadcza wyzwań zarz?dzania na każdym szczeblu organizacji.

Symulacja szczególnie polecana jest menedżerom, którzy maj? możliwość przyjrzenia się osobistym schematom działania i konsekwencjom podejmowanych decyzji.  Efektem doświadczenia w grze jest szersza perspektywa rozumienia siebie i innych oraz nauka skutecznej współpracy w osi?ganiu celów biznesowych organizacji.  

W grze jak w symulatorze lotów będzie można  sprawdzić możliwości zastosowania warsztatu i  symulacji w Państwa organizacji.   I praktycznie doświadczyć potencjału wykorzystania gier i symulacji w programach rozwoju kompetencji liderów.  

Agenda spotkania  

10:00-10:10 rejestracja, powitalna kawa
10:10-10:40 prezentacja Pracowni Gier oraz metody
10:40-11:00 wprowadzenie do gry HEXGame
11:00-13:20 rozgrywka HEXGame
13:20-14:00  lunch
14:00-14:40 omówienie gry i przeniesienie na rzeczywistość biznesow?
14:40-15:10 zastosowanie HEXGame w polskich organizacjach – prezentacja i omówienie studiów przypadków
15:10-15:30 pytania i dyskusja  

Fabuła gry

HexGame to metafora dużej organizacji. Gracze doświadczaj? silnie angażuj?cego zarz?dzania państwem na trzech poziomach władzy: rz?du, regionu oraz gminy. Maj? bardzo ograniczone i trudno dostępne zasoby. Musz? negocjować na różnych szczeblach władzy, radzić sobie z lokalnymi kryzysami i niezadowoleniem społecznym. W sytuacji utrudnionej komunikacji musz? rozs?dnie zarz?dzać i pełnić role przywódcze.  

Sylwetka osoby prowadz?cej

SzymaAgnieszka Szymańska  – trener i coach z 15-letnim doświadczeniem w sprzedaży. Specjalizuje się w szkoleniach i warsztatach z zakresu komunikacji, budowania relacji z Klientem, motywacji i zarz?dzania emocjami, zarz?dzania zmian?. Jest absolwentk? Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Szkoły Trenerów Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys, Szkoły coachów „The Art and Science of coaching” Erickson College Vancouver/Wszechnica UJ. Zawód trenera jest dla niej realizacj? pasji, co w poł?czeniu z doświadczeniem w biznesie, pozwala na pełne zaangażowanie i zrozumienie potrzeb szkoleniowych Klienta.  

Dla kogo

Do udziału w pokazie zapraszamy  osoby pracuj?ce w działach HR, odpowiedzialne za projektowanie rozwi?zań szkoleniowych i rozwojowych oraz menedżerów i liderów organizacji, którzy poszukuj? efektywnych i atrakcyjnych metod rozwoju kompetencji zarz?dczych i przywódczych w swoich organizacjach.  

Firmy szkoleniowe i świadcz?ce usługi doradczo-konsultingowe zapraszamy do zapoznania się z ofert? naszego partnera –  Experience Corner.  

Kontakt dla uczestników  

anna_zychalak

Anna Zychalak
Business Development Manager
M:+48  882  077 882
E:    a.zychalak(@)pracowniagier.com  

Miejsce pokazu

Pokaz warsztatu Pracowni Gier odbędzie się 06  kwietnia 2017 roku w Krakowie, miejsce: Plac Nowy 1, adres: Plac Nowy 1,  31-056 Kraków, w godz. 10.00-15.30.  

Rejestracja >>>

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19