27 czerwca Poznań – pokaz warsztatu integracyjnego z grą Best-seller

<p style="text-align: justify;"><strong>27 czerwca zapraszamy na pokaz autorskiego warsztatu z najnowszą grą Pracowni Gier Szkoleniowych – The Best-seller Game. Spotkanie będzie okazją, by poznać, w jaki sposób gry i symulacje można wykorzystać w integracjach szkoleniowych. Opowiemy również o rozwiązaniach dedykowanych różnego rodzaju eventom firmowym – od cyklicznych spotkań działowych, po wydarzenia dla całej organizacji wspierające wdrażanie wartości, budowanie kultury organizacyjnej tudzież przeprowadzanie firmy przez zmiany.</strong></p>

>

Dlaczego warto wzi?ć udział?

Integracje szkoleniowe s? coraz bardziej popularnym formatem spotkań firmowych, prawdopodobnie dzieje się tak za spraw? tego, że gry i symulacje integruj? zespoły, wzmacniaj? motywację i zaangażowanie pracowników w osi?ganie celów organizacji.

Gra Best-seller jest odpowiedzi? na wyzwania w zespołach sprzedażowych, takie jak rutyna, brak czasu na strategiczn? refleksję i zaplanowanie działań, czy wyzwania ludzi zajmuj?cych się organizacj? szkoleń i konferencji w firmach (HR): brak pomysłów na ciekawe, interaktywne propozycje rozwojowe i integracyjne.

O grze Best-seller

The Best-seller Game to strategiczna i emocjonuj?ca symulacja, w której uczestnicy planuj? strategię sprzedaży B2B: co oferujemy, komu i w jaki sposób. Badaj? potrzeby klientów, buduj? portfolio produktowe, rozwijaj? swoj? wiedzę o oferowanych produktach, kontaktuj? się z klientami w celu budowy relacji i dobicia targu. To doświadczenie ł?cz?ce strategiczn? symulację biznesow? z emocjonuj?c? rywalizacj? o serce klienta.  ->więcej o grze

Dla kogo?

Do udziału w pokazie zapraszamy osoby pracuj?ce w działach HR, odpowiedzialne za projektowanie rozwi?zań szkoleniowych i rozwojowych oraz menedżerów sprzedaży i liderów organizacji.

Udział w pokazie warsztatu jest bezpłatny. Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji uczestników. Dopuszczamy udział 1 reprezentanta z każdej organizacji.

Firmy szkoleniowe i świadcz?ce usługi doradczo-konsultingowe, jak również trenerów wewnętrznych zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem  Dni Otwartych  organizowanych przez naszego partnera –  Experience Corner.

Lokalizacja

Pokaz warsztatu odbędzie się w Poznaniu,  INEA Stadion,  ul. Bułgarska 17.

Sylwetka osoby prowadz?cej:  

Paweł Krzywicki

Specjalizuje się w rozwijaniu kompetencji istotnych w pracy zespołowej: budowania długotrwałych i satysfakcjonuj?cych relacji, budowania zaangażowania, opracowywaniu i wdrażaniu planów operacyjnych, efektywnej komunikacji, zarz?dzania sytuacjami konfliktowymi, nieszablonowego rozwi?zywania problemów. Jest entuzjast? i praktykiem innowacyjnych form edukacji dorosłych, w szczególności „experiential learning”. Korzysta z licencjonowanych gier szkoleniowych (RSVP Design™, Metalog Tools™) oraz metody facylitacji wizualnej bikablo ?. Zrealizował ponad 4000 godzin szkoleniowych m.in. dla: Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Urzędu Miasta Lublin, Herbapol S.A., Grupy Pelion, EDP Renewables, Grupy energetycznej EDF, Polskiej Spółki Gazownictwa, Fundacji Orange, Fundacji PwC, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacji Szkoła Liderów.  

Kontakt dla uczestników:

Bartosz Soja
New Business Manager, Poznań
M:  +48  609  034 542
E:  b.soja(@)pracowniagier.com

ZAPISY >>>

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!