Partnerzy

25.01. Spotkanie biznesowe Warsaw Insider

<p><span><span>Redakcja Warsaw Insider, Professionals in Warsaw oraz Theatro 1811 zapraszają na spotkanie biznesowe, kt&oacute;re odbędzie się 25.01 w restauracji Theatro. Wydarzeniu patronuje CCIFP.</span></span></p>

>

Data: 25.01
Miejsce: restauracja Theatro, ul. Foksal 18
Godzina: 19.00


To wspólnie zainicjowane działanie biznesowe skierowane do wyższej kadry menedżerskiej, dyrektorów, prezesów i członków zarz?du zarówno polskich, jak i międzynarodowych firm. Przedsięwzięcie ukierunkowane jest na zintegrowanie środowiska top managementu poprzez wspóln? wymianę doświadczeń, budowanie oraz utrzymywanie nowych, ciekawych relacji biznesowych.

Wspólne spotkania przybieraj? formę interesuj?cej dyskusji prowadzonej przez osoby zwi?zane ze światem ekonomii i biznesu, w tym dziennikarzy anglojęzycznego tytułu Warsaw Insider oraz tygodnika biznesowego Warsaw Business Journal, jak również współpracuj?cych z brytyjskim tytułem The Guardian. Dzięki temu uczestniczy mog? na bież?co śledzić i partycypować w kluczowych dla rozwoju biznesu wydarzeniach, jak w również w drugiej casualowej części spotkania prowadzić mniej oficjalne rozmowy.

Udział jest bezpłatny. Potwierdzenia przyjmowane s? na adres: warsawinsider@valkea.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin