Podsumowanie wydarzeń  •  Partnerzy

15 paneli dyskusyjnych i warsztatów o odpowiedzialnym biznesie. Znamy program części konferencyjnej 7. Targów CSR

<p style="text-align: justify;"><strong>12 kwietnia na PGE Narodowym eksperci, przedstawiciele firm i administracji oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką społecznej odpowiedzialności wspólnie zastanowią się nad rolą współpracy w [społecznie odpowiedzialnym] biznesie. Ważnym elementem Targów CSR jest część konferencyjna, w ramach której zaplanowano 15 paneli dyskusyjnych i warsztatów z udziałem  m.in. Roberta Korzeniowskiego (UNICEF), Andżeliki Możdżanowskiej (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju), Michała Szułdrzyńskiego (Rzeczpospolita) i Ester Barrajon (CSR Europe).</strong></p>

>

POBIERZ PROGRAM CZĘŚCI KONFERENCYJNEJ 7. TARGÓW CSR >> http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/znamy-program-czesci-konferencyjnej-7-targow-csr/

(na wszystkie części wydarzenia obowi?zuje WSTĘP WOLNY)  

Podczas 7. edycji największego w Polsce wydarzenia o społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonym rozwoju, organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, paneliści ze świata biznesu, organizacji pozarz?dowych i administracji wymieni? swoje pogl?dy na tematy istotne z punktu widzenia przedsiębiorcy, konsumenta czy aktywisty. Wśród tematów, które pojawi? się w agendzie wydarzenia, znajdziemy dyskusje poświęcone roli biznesu w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, działaniom środowiskowym i społecznym podejmowanym przez firmy, przeciwdziałaniu marnowaniu żywności,   raportowaniu danych pozafinansowych czy współpracy ze społecznościami lokalnymi i organizacjami pozarz?dowymi. 7. Targi CSR umożliwi? też przyjrzenie się narzędziom rozwojowym dla sektora MŚP, oferowanym przez instytucje unijne.  

Strona wydarzenia: http://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/  

- Część konferencyjna to nieodł?czny element Targów CSR. Dzięki niemu wydarzenie jest w jeszcze większym stopniu okazj? nie tylko do pogłębiania wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i poznania trendów światowych, ale też pewnej refleksji. Szerokie grono ekspertów, przedstawicieli świata biznesu i administracji podczas 7. Targów CSR podzieli się swoimi przemyśleniami o wyzwaniach społecznych i środowiskowych stoj?cych przed biznesem - mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.   Dzięki otwartej formule Targów CSR, wydarzenie stanowi wyj?tkow? przestrzeń nie tylko dla praktyków i teoretyków działań społecznie odpowiedzialnych, ale każdego kto chce poznać bliżej firmy, z których produktów i usług korzysta na co dzień. Wstęp jest wolny i nie ma konieczności rejestracji, więc zachęcam do uczestnictwa w największym wydarzeniu CSR w Polsce.  

Przestrzeń do dyskusji i wymiany pogl?dów

W różnorodnym programie 7. Targów CSR znajduje się 15 paneli dyskusyjnych i warsztatów, które równolegle będ? odbywać się w sali konferencyjnej w części wystawowej (Galeria Stadionu PGE Narodowy), a także w Sali Paryż A i Sali Paryż B (poziom 2, wjazd wind? z części wystawowej). Oficjalnie wydarzenie otworz? Dominika Bettman, Prezeska Zarz?du Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Andżelika Możdżanowska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Pełnomocnik Rz?du ds. Małych i Średnich Firm.  

>> Sala konferencyjna w części wystawowej

Pierwszym punktem programu będzie ogłoszenie wyników #SustainHack, które poprzedzi panel główny wydarzenia, poświęcony roli biznesu w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Na ten temat porozmawiaj?: Robert Korzeniowski (Ambasador Dobrej Woli UNICEF), Andżelika Możdżanowska (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju), Izabela Rakuć-Kochaniak (Veolia Polska), Łukasz Otta (Siemens Polska), Marzena Strzelczak (Forum Odpowiedzialnego Biznesu). Dyskusję moderował będzie   Michał Szułdrzyński z dziennika „Rzeczpospolita”.

Na godzinę 12 została zaplanowana premiera dorocznej publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2017. Dobre praktyki”.  

Następnie odbęd? się debaty partnerów 7. Targów CSR. Siemens i Ergo Hestia będ? gospodarzami panelu pt. „Praca dzisiaj i praca jutra. Czego się obawiamy i na co mamy nadzieje?” O współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju lokalnego porozmawiaj? goście Polpharmy, natomiast kwestia   zapobiegania problemowi marnowania żywności zostanie zaprezentowana przez prelegentów zaproszonych przez Jeronimo Martins Polska. Część konferencyjn? w sali wystawowej zamknie organizowany przez FOB panel pt. „Współpraca ze społecznościami lokalnymi. Dialog w mieście, dialog lokalny”.  

>> Sala Paryż A, Sala Paryż B

W ramach części konferencyjnej Targów CSR odbęd? się również panele dyskusyjne i warsztaty w Sali Paryż A i Sali Paryż B (poziom 2, wjazd wind? z części wystawowej).  

Panel adresowany do organizacji pozarz?dowych zainteresowanych nawi?zaniem współpracy z biznesem lub już współpracuj?cych z nim i d?ż?cych do pogłębienia relacji ze swoimi partnerami zorganizuje PZU. Ekspertki i eksperci WWF Polska w oparciu o serię gier przedstawi? największe wyzwania zwi?zane ze zrównoważonym rozwojem i podpowiedz?, jak sobie z nimi radzić za pomoc? konkretnych narzędzi.  

W programie wydarzenia nie zabraknie również spotkań na temat raportowania danych pozafinansowych. Przedstawiciele firmy Velux podpowiedz?, jak przygotować raport społecznej odpowiedzialności biznesu. Spotkanie z Diaphane Software przybliży narzędzia usprawniaj?ce proces raportowania. Firma Deloitte natomiast ogłosi laureatów konkursu „Deloitte Green Frog Award”.  

Targi będ? także okazj? do dyskusji o dobrych praktykach biznesu, które podczas specjalnego panelu zaprezentuje Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Działaniom małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie staży i praktyk poświęcony będzie blok EU Talent, w którym udział weźmie Ester Barrajon z CSR Europe.  

Poznaj dokładny program części konferencyjnej http://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/konferencja/  

Targi CSR to największe wydarzenie CSR-owe w Polsce. Organizowane jest od 2005 roku, co dwa lata, przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Celem wydarzenia jest prezentacja działań i praktyk firm społecznie odpowiedzialnych, a także usług oferowanych w tym zakresie. Podczas 7. edycji wydarzenia w 2018 roku organizatorzy spodziewaj? się około 70-80 wystawców i 2000 zwiedzaj?cych.  

Więcej informacji o wydarzeniu:

Partnerzy i patroni 7. Targów CSR

Organizator: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Partner Główny: Siemens Polska

Partner: Ergo Hestia, Jeronimo Martins Polska, Polpharma

Patroni Honorowi: CSR Europe, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Partner medialny: Rzeczpospolita

Patroni: Business Centre Club, Federacja Konsumentów, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Pracodawca Godny Zaufania, Program Przedsiębiorstwo Fair Play, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza, UNICEF

Patroni medialni: Polityka, PAP Biznes, Benefit, Clear Channel Poland, Harvard Business Review Polska, Kompendium CSR, Energia i Recykling, My Company Polska, SEMESTR - magazyn studentów, Be.Navigator, Kampaniespoleczne.pl, NGO.pl, PRoto.pl  

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Siarkiewicz, mobile: 669 510 483, e-mail: agnieszka.siarkiewicz(@)fob.org.pl  

Kontakt do koordynatora wydarzenia:

Marcin Grzybek, mobile: 661 295 001, e-mail: marcin.grzybek(@)fob.org.pl

***

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najdłużej działaj?c?, już od 18 lat, i największ? organizacj? pozarz?dow? w Polsce, która zajmuje się koncepcj? społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Forum to organizacja typu think-and-do-tank, pozostaj?ca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR. Inspirujemy biznes, który zmienia świat, i ł?czymy ludzi, którzy zmieniaj? biznes. Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji na stronie www.odpowiedzialnybiznes.pl.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP