Aktualności firm stowarzyszonych

10.wydanie Raportu Rocznego Mazars „Odkrywając nowe horyzonty”. Grupa Mazars odnotowuje 5,8% wzrost

<p style="text-align: justify;"><strong>Mazars - międzynarodowa, zintegrowana i niezależna organizacja specjalizująca się w audycie, doradztwie, księgowości, usługach doradztwa podatkowego i prawnego – odnotowała wzrost na poziomie 5,8% w roku obrotowym 2013/2014 zakończonym 31 sierpnia 2014 r.</strong></p>

>

Na dorocznej międzynarodowej konferencji Mazars, która odbyła się w grudniu 2014 roku w Istambule, do grupy doł?czyło 64 nowych partnerów z 22 krajów i 4 kontynentów, w tym specjaliści z albańskiej firmy audytorskiej Gjini, która wzmocniła geograficzn? obecność Mazars w Europie.

Obecnie firma Mazars jest bezpośrednio obecna w 73 krajach, gdzie zatrudnia ponad 14  000 specjalistów, a jej przychody sięgaj? 1,25 miliarda USD (1,08 miliarda EUR).

Sprawozdawczość zintegrowana: więcej niż przejrzystość i zaufanie

Dziewięć lat temu firma Mazars była pierwsz? globaln? firm? audytorsko-doradcz? publikuj?c? swoje sprawozdania finansowe, podobnie jak to czyni? spółki notowane na giełdzie. Grupa nadal pozostaje pionierem w tej dziedzinie.

W tym roku Mazars postanowił pójść krok dalej i rozpocz?ł proces wdrażania zasad dotycz?cych publikowaniainformacji finansowych i pozafinansowych zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Radyds. Zintegrowanej Sprawozdawczości (IIRC). Zintegrowana sprawozdawczość pozwoli Mazars lepiej opisywać swój model biznesowy i w bardziej przejrzysty sposób odpowiadać na potrzeby klientów, interesariuszy i szeroko pojętej opinii publicznej.

Pobierz raport roczny 2013/2014 Grupy Mazars


Odkrywaj?c nowe horyzonty

To więcej niż tytuł Raportu Rocznego 2013-2014 Grupy Mazars. Hasło „Odkrywaj?c nowe horyzonty” (ang. Breakingnewground) nawi?zuje do historii Mazars, która naznaczona jest pragnieniem rozwoju i ciekawości? poznania nowych rynków i terytoriów.

W latach 2005-2014 Mazars niemal podwoił swój geograficzny zasięg – z 38 do 73 krajów i osi?gn?ł przeszło dwukrotnie większe przychody. Mazars wci?ż jest młod? organizacj?,chętn? do podejmowania wyzwań i dalszego zdobywania rynku. Jej sukces opiera się na doskonałości technicznej, rzetelności, przestrzeganiu zasad etyki i niezależności.  

NAJWAŻNIEJSZE LICZBY

Wzrost w regionach, w których Grupa działała w roku obrotowym2013-2014 (zakończonym 31 sierpnia 2014)

Region

Przychody

W milionach €

Wzrost

organiczny

Wzrostl

zewnętrzny

Efekt kursowy

Suma

Afryka

63.5

9.6%

7.0%

-11.6%

4.9%

Azja i Pacyfik

56.9

2.9%

1.4%

-5.9%

-1.8%

Ameryka Łacińska

37.2

12.7%

20.8%

-18.2%

16.3%

Europa Środkowo-Wschodnia

40.4

5.8%

8.9%

-5.8%

8.9%

Środkowy Wschód

6.3

9.6%

1.4%

-4.4%

6.6%

Ameryka Północna

125.9

2.7%

7.0%

-4.7%

6.1%

Europa Zachodnia

750.7

3.0%

0.8%

-0.2%

3.6%

Grupa Mazars

1 080.8

3.9%

1.9%

-2.4%

3.4%

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP