Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Żywność tańsza niż przed rokiem

Główną przyczyną spadku inflacji była niższa dynamika cen w kategorii „żywność i napoje bezalkoholowe” (0,3% w marcu r/r wobec 2,7% w lutym). Spadek dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych został odnotowany w większości jej głównych kategorii i wynikał z efektów wysokiej bazy sprzed roku, jak również z obserwowanego w ostatnich kwartałach wyraźnego obniżenia cen surowców rolnych. Warto zauważyć, że po wyłączeniu napojów bezalkoholowych ceny żywności zmniejszyły się w marcu o 0,3% r/r wobec wzrostu o 2,1% w lutym. Oznacza to, że w marcu w przypadku detalicznych cen żywności mieliśmy do czynienia z deflacją. Ceny w ujęciu rocznym spadają m.in. w kategoriach „mleko, sery i jaja” (-2,3% r/r w marcu wobec -1,2% w lutym), „oleje i tłuszcze” (-9,4% wobec -8,6%), „owoce” (-4,5% wobec -2,2%) i „warzywa” (-4,8% wobec 2,6%). Należy jednak pamiętać, że przywrócona od 1 kwietnia br. 5% stawka VAT na żywność istotnie osłabi wspomniane wyżej procesy deflacyjne. Uwzględniając promocje wprowadzone przez główne sieci handlowe uważamy, że wpływ podwyżki VAT na ceny będzie rozłożony w czasie i w całości zmaterializuje się dopiero w maju (por. MAKROmapa z 08.04.2024).

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!