Analizy i badania

Zwycięstwo PiS negatywne dla złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,2490 (osłabienie złotego o 0,4%).</p>

>

Od poniedziałku do środy mieliśmy do czynienia ze znacz?cym osłabieniem złotego, co wynikało ze wzrostu ryzyka politycznego w Polsce przed wyborami parlamentarnymi. Dodatkowo w kierunku deprecjacji złotego oddziaływały wypowiedzi H. Kowalczyka (PiS) nt. planów wprowadzenia przez PiS programu tanich pożyczek z banku centralnego dla banków komercyjnych w celu zapewnienia dostępności kredytów dla przedsiębiorstw. Takie deklaracje zostały odebrane przez inwestorów jako wzrost ryzyka dla niezależności banku centralnego i miały negatywny wpływ na kurs złotego. W efekcie w czwartek rano kurs EURPLN przekroczył granicę 4,29 osi?gaj?c tym samym najwyższy poziom od stycznia br. Następnie miała miejsce korekta. Po południu złoty zacz?ł znowu tracić na wartości, jednakże gołębi wydźwięk wypowiedzi prezesa EBC, M. Draghiego na konferencji po posiedzeniu (patrz powyżej) doprowadziły do jego silnego umocnienia (bezpośrednio po wypowiedziach M. Draghiego złoty umocnił się o 0,6% względem euro). W pi?tek kurs złotego oscylował wokół poziomu 4,25, a w kierunku jego podwyższonej zmienności oddziaływały wstępne odczyty indeksów PMI dla najważniejszych europejskich gospodarek.

Uważamy, że w pierwszej części tego tygodnia możemy mieć do czynienia z dalszym osłabieniem złotego w reakcji na zwycięstwo PiS w wyborach parlamentarnych (patrz powyżej). W środę w kierunku podwyższonej zmienności kursu polskiej waluty może oddziaływać publikacja komunikatu po posiedzeniu FOMC. Liczne dane z USA (pierwszy szacunek PKB w III kw., zamówienia na dobra trwałe, indeks Conference Board oraz indeks Uniwersytetu Michigan), podobnie jak wstępne odczyty inflacji w Polsce nie spotkaj? się naszym zdaniem z wyraźn? reakcj? rynku.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!