Comités  •  Environnement & Energie

Źródła Finansowania zielonej transformacji.

W dniu 20 września 2022 spotkaliśmy się w ramach Komitetu ds Klimatu, aby porozmawiać o źródłach Finansowania zielonej transformacji.

Eksperci z CRIDO: Szymon Żółciński oraz Mateusz Markowski zaprezentowali dostępne programy w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027

Opis projektów był podzielony na: Rodzaje wspieranych projektów, Intensywność i forma wsparcia i Wsparcia na nakłady inwestycyjne.

Głównie zostatały omówione programy dla:

  1. OZE
  2. wsparcie dla ciepłownictwa i kogeneracji
  3. wsparcie na efektywność energetyczna
  4. wsparcie dla inwestycji wodorowych
  5. Wsparcie na gospodarkę odpadami
  6. wsparcie na badania i rozwój
  7. program LIFE
  8. wsparcie na nowe inwestycje

 

Prezentacja bardzo kompleksowo umożliwiła na zaznajomienie się z dostępnymi programami oraz pozwoliła na przygotowanie się co o kierunków, w którym firmy mogą poszukiwać rozwiązań i rozmawiać o konkretnych już projektach.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!