Izba  •  Partnerzy

Zostań wystawcą ósmej edycji targów społecznej odpowiedzialności

Co dwa lata Forum Odpowiedzialnego Biznesu organizuje największe w Polsce wydarzenie poświęcone społecznej odpowiedzialności i zrównoważonemu rozwojowi. Najbliższa, ósma edycja Targów CSR odbędzie się 16 kwietnia 2020 roku w Centrum EXPO XXI w Warszawie (WSTĘP WOLNY dla zwiedzających). Trwa rejestracja wystawców - firm, organizacji, instytucji, chcących prezentować i komunikować swoje działania i osiągnięcia w atrakcyjnej formule.

Targi CSR pozwalają na przedstawienie własnej działalności z perspektywy dobrych praktyk, innowacyjnych rozwiązań, produktów oraz usług, rozwijanej współpracy sektorowej czy międzysektorowej oraz wartości wdrażanych w działanie. W ten sposób wydarzenie staje się przestrzenią wymiany wiedzy i doświadczeń, spotkaniem przedstawicieli różnych branż i sektorów. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprasza do udziału w wydarzeniu także firmy, organizacje i instytucje. Rola wystawcy umożliwia dołączenie do podmiotów aktywnie komunikujących w atrakcyjnej formule swoje zaangażowanie na rzecz społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Rejestracja wystawców odbywa się poprzez formularz dostępny na stronie odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/zgloszenie/.

Kto zostaje wystawcą Targów CSR?

Ostatnia edycja Targów CSR w 2018 roku przyciągnęła 2500 zwiedzających, a swoje działania prezentowało 77 wystawców, wśród nich:

  • firmy realizujące dobre praktyki CSR (zarówno duże, średnie, jak i MŚP, w tym start-upy)
  • firmy oferujące produkty i usługi wspierające działalność z zakresu odpowiedzialnego biznesu (np. inicjatywy skierowane do pracowników, rozwiązania i technologie prośrodowiskowe, raportowanie niefinansowe)
  • organizacje pozarządowe, które chcą rozwijać współpracę z sektorem prywatnym
  • organizacje branżowe i izby handlowe, pokazujące temat zrównoważonego rozwoju w kontekście wyzwań reprezentowanego przez nie środowiska
  • uczelnie i instytucje, wdrażające programy nauczania, akcje i kampanie CSR-owe

 

Część wystawowa 8. Targów CSR, podobnie jak część konferencyjna, towarzysząca wydarzeniu, będzie odbywać się w Centrum EXPO XXI w Warszawie. Firmy, organizacje i instytucje, które do końca roku zdecydują się na udział, będą mogły skorzystać z 10% zniżki.

- Każda organizacja ma własną, unikalną historię do opowiedzenia, dzieląc się swoimi wartościami, wiedzą  i doświadczeniem z otoczeniem. Chcemy,  by Targi były przestrzenią historii,  które dotyczą zaangażowania  społecznego i środowiskowego. Pokazujących udział organizacji w tak potrzebnej i oczekiwanej zmianie otaczającego nas świata, w skali lokalnej, ogólnopolskiej czy globalnej  - mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. - Rok 2020 to także jubileusz 20-lecia istnienia naszej organizacji. Targi zainaugurują obchody. Mamy nadzieję, że odbędą się w jak największym gronie wystawców i zwiedzających, ludzi, firm, organizacji oraz instytucji, dzięki którym inaczej dziś patrzymy na odpowiedzialność biznesu w Polsce - dodaje.

Wystawcy 8. Targów CSR

Udział w 8. Targach CSR w roli wystawcy stwarza możliwość do komunikacji działań z zakresu odpowiedzialności społecznej i środowiskowej w oryginalnej formule. Co więcej, na wydarzenie obowiązuje wstęp wolny dla wszystkich zwiedzających. Zatem na stoisko wystawcy zapraszają szerokie grono swoich interesariuszy, w tym klientów, obecnych i potencjalnych pracowników, społeczności lokalne, media czy organizacje pozarządowe. To moment na rozmowę o ważnych z perspektywy firmy, organizacji czy instytucji celach, a także na zdobycie informacji zwrotnej od otoczenia, w którym się funkcjonuje.

Targi CSR to także okazja do networkingu, nawiązania partnerstw, a także inauguracji ważnych inicjatyw. Opowiedzenia o możliwościach współpracy zarówno finansowych, jak i niefinansowych. Dodatkowo, wydarzeniu towarzyszy część konferencyjna, pod hasłem „Środowisko! biznesowe i naturalne”. Wystawcy zyskują możliwość zorganizowania panelu czy debaty, aby kontynuować poruszane przez organizację tematy z zakresu CSR czy zrównoważonego rozwoju.

Podczas Targów odbędzie się także premiera Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki”. To największy przegląd inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju, publikowany corocznie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. (szczegóły: odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/odpowiedzialny-biznes-zglasza-dobre-praktyki/)

Targi CSR są największym wydarzeniem CSR-owym w Polsce, organizowanym od 2005 roku, co dwa lata, przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Celem wydarzenia jest prezentacja działań i praktyk firm społecznie odpowiedzialnych, a także oferowanych usług i podejmowanych w tym zakresie inicjatyw.

Więcej informacji o wydarzeniu:

Strona internetowa:  http://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr

Rejestracja wystawców: http://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/zgloszenie/

Rejestracja paneli i debat: http://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/zorganizuj-panel/

Informacje o 8. Targach CSR na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1275927272614450/

Hashtag wydarzenia: #TargiCSR

 

Organizacje i media wspierające wydarzenie (potwierdzeni)

Patroni: AIESEC, BCC, Federacja Konsumentów, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza

 

Patroni medialni: Polityka, IMM, ngo.pl, PRoto.pl

 

 

Menedżerka projektu:

Marta Górska, mobile: 661 295 001, e-mail: marta.gorska(@)fob.org.pl

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Siarkiewicz, mobile: 669 510 483, e-mail: agnieszka.siarkiewicz(@)fob.org.pl

***

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najdłużej działającą, od 2000 roku, i największą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Forum to organizacja ekspercka, pozostająca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR. Inspirujemy biznes, który zmienia świat, i łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes. Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji na stronie www.odpowiedzialnybiznes.pl.

OFERTA DLA FIRM STOWARZYSZONYCH CCIFP

Dołącz do Pawilonu Francuskiego CCIFP na Targach CSR

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!