Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Zostań partnerem konkursu „Zrównoważony rozwój w życiu codziennym”

Polski Oddział PRME oraz SKN PRIME organizują konkurs zatytułowany „Zrównoważony rozwój w życiu codziennym”. Konkurs skierowany jest do studentów oraz innych przedstawicieli uczelni wyższych w Polsce, a także do uczniów szkół ponadpodstawowych i dotyczy realizowania w praktyce zasad zrównoważonego rozwoju (sustainable development goals, SDG).

 

PISMO KONKURS

 

EKO PROJEKT

 

Zwracamy się w związku z tym z uprzejmą prośbą o Państwa udział jako partnerów w tym przedsięwzięciu oraz sponsorów nagród, które chcemy wręczyć laureatom, którzy zaprezentują najciekawsze prace konkursowe. 

W ten sposób, poprzez wsparcie organizacji i promocji Konkursu, firmy mają okazję przede wszystkim wesprzeć idę, które ma ono rozpowszechniać: osobistą odpowiedzialność każdego człowieka i każdego podmiotu gospodarczego za Planetę i otoczenie społeczne, w którym żyje. 

 

Szerokorozumiany biznes reprezentowany zarówno przez firmy duże, jak i sektora MSP ma do odegrania w całym przedsięwzięciu rolę szczególną. Obecnie zarówno rynek (tj. wzrastająca świadomość konsumentów), jak i nowe obowiązki związane z raportowaniem ESG niejako obligują firmy do postępowania zgodnie z zasadami odpowiedzialnego biznesu czy sustainability. My natomiast – jako organizatorzy konkursu – chcielibyśmy, by pozytywny przekaz od firm wdrażających wysokie standardy ekologiczne i społeczne trafił do szerokiej rzeszy odbiorców w całej Polsce.  

I to nie poprzez tradycyjną „reklamę”, która jak wiadomo spotyka się ze sceptycznym odbiorem wśród znacznej części zwłaszcza osób młodych, ale poprzez zaprezentowanie tych firm jako faktycznie i praktycznie społecznie zaangażowanych i prezentujących to również poprzez ich udział w projekcie naszego Konkursu. W ten sposób sam efekt promocyjny, tj. biznesowy zostanie przy okazji efektywnie zrealizowany.

 

Zachęcam do zapoznania się z pismem, które do Państwa kieruję jako prezes Polskiego Oddziału PRME, gdzie znajdziecie Państwo dalsze szczegóły.

Korespondencję w tej sprawie prosimy kierować na adres: konkursprime(@)student.sgh.waw.pl

 

Z góry serdecznie dziękuję za Państwa wsparcie

 

 

Prof. SGH, dr hab. Agnieszka Domańska

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!