Aktualności firm stowarzyszonych

Zofia Ulz, były Główny Inspektor Farmaceutyczny, dołącza do Zespołu Prawa Farmaceutycznego i Ochrony Zdrowia kancelarii Dentons

<p style="text-align: justify;"><strong>Z początkiem listopada 2015 r. do warszawskiego Zespołu Prawa Farmaceutycznego i Ochrony Zdrowia kancelarii Dentons dołączyła Zofia Ulz, piastująca przez ostatnie 9 lat urząd Głównego Inspektora Farmaceutycznego.</strong></p>

>

Przechodz?c wszystkie szczeble kariery w Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, Zofia Ulz rozpoczęła swoj? pracę jako wojewódzki inspektor nadzoru farmaceutycznego, by następnie obj?ć stanowiska Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, Dyrektora Departamentu ds. Wytwarzania, a następnie obj?ć urz?d Zastępcy Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Urz?d Głównego Inspektora Farmaceutycznego objęła w 2006.

Z wykształcenia farmaceuta, Zofia Ulz pełniła funkcję Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Farmacji Przemysłowej. Była także ekspertem Europejskiej Agencji Leków oraz członkiem Komitetu Zarz?dzaj?cego organizacji międzynarodowej Schemat Konwencji Inspekcji Farmaceutycznych. Od 2014 roku jest także ekspertem TAIEX przy Komisji Europejskiej, wspieraj?cej kraje partnerskie w implementacji prawodawstwa w Unii Europejskiej.

***

O kancelarii Dentons

Dentons to pierwsza na świecie, prawdziwie policentryczna, globalna firma prawnicza. Będ?c jedn? z 20 firm na Indeksie Elitarnych Globalnych Firm Acritas 2015, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej, oferuj?c innowacyjność i bezkompromisow? jakość doradztwa. Dzięki zrozumieniu lokalnych uwarunkowań, kluczowych dla realizacji celów biznesowych, pomyślnego przeprowadzenia transakcji lub zakończenia sporu, Dentons zapewnia przewagę konkurencyjn? na coraz bardziej złożonym i globalnym świecie, w społecznościach, w których klienci firmy chc? prowadzić działalność. Teraz, jako największa na świecie firma prawnicza, Dentons tworzy i oferuje rozwi?zania biznesowe dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów prywatnych i publicznych, w skali regionalnej, krajowej i globalnej, w ponad 125 lokalizacjach w ponad 50 krajach. www.dentons.com  

Kontakt dla mediów:

Beata Niemczuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD
T: +48 22  242 51 18 | M: +48  501  225 224
E: beata.niemczuk(@)dentons.com

Warsaw 5232932.1

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!