Aktualności firm stowarzyszonych

ZOE GREEN DESIGN - AKCJA RENAULT I ARCHITEKTÓW KRAJOBRAZU

<div><img src="http://www.media.renault.com.pl/upload/grupa-renault/thumbnails/thb2_20140529-379.jpg" alt="" /></div> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Renault we współpracy ze Stowarzyszeniem Polskich Architektów Krajobrazu stworzyło akcję pod nazwą ZOE GREEN DESIGN. Jest to cykl spotkań prezentujących kilka najciekawszych warszawskich realizacji z zakresu architektury krajobrazu, które w wyjątkowy sposób odnoszą się do problematyki ekologii miasta. Inspiracją nazwy cyklu był miejski samochód elektryczny - Renault ZOE.</span></p>

>

Temat rozwoju miast w poł?czeniu z trosk? o środowisko jest nam bardzo bliski. Promujemy najlepsze ekologiczne rozwi?zania mobilności miejskiej, czyli samochody elektryczne, które mog? odmienić miasta i przyczynić się do obniżenia poziomu hałasu i zanieczyszczenia powietrza. Chcemy promować także najlepsze ekologiczne rozwi?zania w architekturze krajobrazu –   mówi Agata Szczech, Dyrektor Komunikacji Terytorium East Renault.

W cyklu ZOE GREEN DESIGN zostan? zaprezentowane m.in. Służewski Dom Kultury, przykład „urban farming” wkomponowany w naturalny krajobraz Dolinki Służewieckiej, pawilon plażowy oraz ścieżka rekreacyjna na prawym brzegu Wisły jako elementy odtworzenia plaży praskiej i saskiej, skwer im. Bohdana Wodiczki jako przykład przestrzeni publicznej, która powstała przy zachowaniu naturalnych walorów terenu i stanowi element ł?cz?cy prestiżowe budynki pochodz?ce z różnych epok. Informacje na temat terminów oraz zapisów na spotkania znajduj? się na profilu FB Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu. Spotkania poprowadz? autorzy lub współautorzy projektów, którzy opowiedz? o wyzwaniach, które stały przed nimi oraz najciekawszych zastosowanych rozwi?zaniach. W programie także testy samochodu Renault ZOE.

* Oddział Mazowiecki Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu

Kontakt prasowy:

Constans PR, Maja Świerszcz, tel. 22 401 09 93

Renault Polska, Adela Karlińska, tel. 22 541 10 78

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!