Podsumowanie wydarzeń

ZNIŻKA -20% na warsztaty centrum szkoleniowego CCIFP na platformie synergia

<p style="text-align: justify;">Zapraszamy do dołączenia do projektu SYNERGIA - innowacyjnej, bezpłatnej platformy zakupowej dedykowanej pracownikom firm stowarzyszonych w CCIFP i skorzystania z rabatu -20% na warsztaty Centrum Szkoleniowego CCIFP.</p>

>

PREFERENCYJNE CENY DLA UŻYTKOWNIKÓW PLATFORMY SYNERGIA:

  • -20% Warsztaty: Event idealny – od briefu do realizacji 21.03.2018>>>  
  • -20% Warsztat: Jak skutecznie przekazać trudn? wiadomość? 09.05.2018>>>
  • -20% Warsztat: Sztuka delegowania – rozwój i odpowiedzialność 08.06.2018>>>

CZYM JEST PLATFORMA SYNERGIA CCIFP?

Platforma „SYNERGIA CCIFP” to projekt sprzedażowo-zakupowy realizowany z inicjatywy Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP) i dedykowany pracownikom firm członkowskich. Firma doł?czaj?ca do programu może korzystać z unikalnych produktów po preferencyjnych cenach oferowanych wzajemnie przez firmy. Udział w programie dla firm i pracowników jest bezpłatny.

Dostęp do platformy „SYNERGIA CCIFP” możliwy jest dla pracowników firm stowarzyszonych w Izbie. Wystarczy się zalogować na stronie www.synergiaccifp.pl z użyciem firmowego adresu, by otrzymać dostęp do wyj?tkowych ofert. Produkty i usługi znajduj?ce się na platformie s? udostępnione do limitowanej sprzedaży przez firmy należ?ce do Izby.

KORZYŚCI DLA FIRMY

Twoja firma również może doł?czyć do projektu i zacz?ć oferować swoje produkty po preferencyjnych cenach. Jest to nie tylko dodatkowy kanał dystrybucji umożliwiaj?cy wyprzedaż zapasów i zwiększaj?cy sprzedaż, ale również dodatkowe narzędzie polityki personalnej firmy, dzięki któremu Wasi pracownicy będ? mieli dostęp do wyj?tkowych ofert produktów i usług.

Platforma obsługiwana jest przez firmę XBS Group.

Jeśli chcesz przetestować działanie platformy i zgłosić swoj? firmę do programu, skontaktuj się z nami.

KONTAKT I DOSTĘP DO PLATFORMY:

Grzegorz Kobryń, tel. +48 501 626 556, grzegorz.kobryn@xbsgroup.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!