Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania  •  Członkowie

Znaczący spadek rentowności w reakcji na silne obniżenie inflacji w Polsce

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do 6,30 (spadek o 62pb), 5-letnie do 5,41 (spadek o 75pb), a 10-letnie do 5,38 (spadek o 77pb). W ubiegłym tygodniu doszło do silnego spadku stawek IRS na całej długości krzywej. Początkowo stawki IRS obniżały się w ślad za spadkiem rentowności na rynkach bazowych. W czwartek do silnego pogłębienia spadku stawek IRS doprowadziła publikacja wyraźnie niższych od oczekiwań danych o krajowej inflacji. Rynek wycenia pierwszą obniżkę stóp procentowych w IV kw. br.

W tym tygodniu kluczowa dla stawek IRS będzie czwartkowa publikacja danych o inflacji w USA, choć w naszej ocenie będzie miała ona ograniczony wpływ na krzywą. Przewidziane na ten tydzień pozostałe publikacje danych z polskiej i ze światowej gospodarki nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na stawki IRS. Ważnym czynnikiem wpływającym na krzywą dochodowości pozostaną informacje sugerujące ewentualną zmianę nastawienia Rezerwy Federalnej oraz EBC w polityce pieniężnej, a także te dotyczące przebiegu działań wojennych w Ukrainie. Piątkowa aktualizacja polskiego ratingu przez agencję Fitch zostanie ogłoszona po zamknięciu europejskich rynków, tym samym jej wpływ na rynek długu zmaterializuje się dopiero w przyszłym tygodniu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!