Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Znaczące umocnienie złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,5906 (umocnienie złotego o 2,6%). Przez cały ubiegły tydzień kurs złotego pozostawał w wyraźnym trendzie aprecjacyjnym. Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku umocnienia złotego była zmiana nastawienia prezesa NBP, który stwierdził, że inflacja nie jest przejściowa, jest uciążliwa i należy ją sprowadzić do minimalnych poziomów. Ponadto, pozytywny dla kursu polskiej waluty był artykuł w gazecie Financial Times, zgodnie z którym Polska jest bliska osiągnięcia porozumienia z Komisją Europejską w sprawie uruchomienia Krajowego Planu Odbudowy.

Opublikowane dzisiaj rano dane o zamówieniach w niemieckim przetwórstwie są w naszej ocenie lekko pozytywne dla kursu polskiej waluty. W tym tygodniu kluczowe dla złotego będzie posiedzenie RPP. Uważamy, że jego wydźwięk będzie sprzyjał lekkiemu osłabieniu złotego. Negatywne dla kursu złotego będą również dane o inflacji w USA. Publikacje wstępnego indeksu ZEW dla Niemiec oraz danych o bilansie handlowym w Chinach nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na rynek.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!