Analizy i badania

Zmieniające się trendy w podróżowaniu wpływają na producentów samochodów

<p style="text-align: justify;"><strong>Zgodnie z aktualnymi trendami na rynku transportowym zmniejsza się zapotrzebowanie konsumentów na posiadanie aut na własność. Wynika to z faktu, iż rynek w dużych aglomeracjach miejskich jest w coraz większym stopniu przejmowany przez transport rozumiany jako element tzw. szerszej usługi mobilnościowej. Rosnące znaczenie usług związanych z przemieszczaniem się stanowi dla producentów aut wyzwanie związane z koniecznością stałej analizy przekształcającego się rynku oraz dostosowaniem do zmieniających się preferencji konsumenckich w zakresie podróżowania. Zmiany te szczególnie w zakresie przyszłości rynku samochodów autonomicznych koncentrują się w szczególności w obrębie transportu krajowego czy regionalnego, lecz już na poziomie pojedynczych, różniących się od siebie, aglomeracji miejskich.</strong></p>

>

Rozwój rynku mobilności jako usługi oraz wzrost liczby nowych form transportu w postaci pojazdów autonomicznych (ang.  AV-  MaaS – mobility as a service) w dłuższej perspektywie może doprowadzić do gwałtownego spadku sprzedaży samochodów z nadwoziem typu sedan w Stanach Zjednoczonych – z 5,4 mln do zaledwie 2,1 mln sprzedanych sztuk do roku 2030. Dojdzie bowiem do zmiany postrzegania samochodu osobowego – nie będzie on bowiem koniecznym elementem maj?tku, lecz części? usługi bazuj?cej na wykorzystaniu pojazdów autonomicznych. Dotychczasowe badania wskazuj? na ewoluowanie rynku transportowego w  odniesieniu do „wysp autonomiczności, pojmowanych jako obszary charakteryzuj?ce się odrębnymi potrzebami transportowymi konsumentów.  

Tego rodzaju podejście generuje znacz?cy problem dla producentów OEM, którzy mog? zostać pozbawieni możliwości segmentowania rynku i tworzenia produktów dostosowanych do preferencji konsumentów wył?cznie przy zastosowaniu tradycyjnych, stosowanych do tej pory narzędzi segmentów aut. Zgodnie z szacunkami rozwój mobilności, a także usług wykorzystuj?cych pojazdy autonomiczne usługi AV-MaaS na rynkach dużych aglomeracji miejskich, będzie rzutował na znaczne przekształcenia rynku samochodów osobowych. W rezultacie dojdzie do spadku sprzedaży samochodów klientom indywidualnym, a także konieczne stanie się zamknięcie wielu fabryk producentów samochodów. To  oczywiście wył?cznie projekcje rozwoju rynku, ale widoczny jest stały rozwój technologiczny wymuszaj?cy zmiany w sposobie wykorzystania samochodów –  mówi  Mirosław Michna, partner w  dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w  KPMG w  Polsce.

Zmiana podejścia do tworzenia pojazdów w oparciu o ewoluuj?ce potrzeby transportowe, wymaga od producentów przeanalizowania danych dotycz?cych wyprawy, według podstawowych zmiennych, tj. środowiska, czasu trwania podróży, prędkości oraz obci?żenia pojazdu, przy szczególnym uwzględnieniu celu każdej z podjętych podróży.  

Pełn? wersję raportu w wersji elektronicznej można pobrać ze strony  kpmg.pl

***

KPMG THOUGHT LEADERSHIP

Publikacje praktyk KPMG z całego świata dotycz?ce najistotniejszych kwestii z różnych sektorów gospodarki. Dzięki specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu ekspertów, w bazie publikacji KPMG znajduj? się m.in. artykuły, analizy i raporty nt.  zagadnień specyficznych dla poszczególnych branż.  

O RAPORCIE

Raport KPMG International pt. “Islands of autonomy.  How autonomous vehicles will emerge in cities around the world” zawiera analizę ewolucji rynku transportowego w kierunku samochodów autonomicznych poł?czonych z tzw. usługami mobilnościowymi. W badaniu zostały opisane różne typy tzw. „wysp autonomiczności”, czyli obszarów charakteryzuj?cych się odrębnymi potrzebami transportowymi konsumentów. Publikacja obejmuje także opis potencjalnego wpływu trendów na rynek transportowy i producentów motoryzacyjnych.

O KPMG:                        

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego, gospodarczego i  prawnego. KPMG zatrudnia 189 000 pracowników w 152 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 800 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie  kpmg.pl  

Kontakt dla mediów:

Patrycja Kowalczyk, e-mail:  patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718  676

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail:  kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508  047  582

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!