Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Zmiana zapasów głównym hamulcem wzrostu

Głównym źródłem obniżenia rocznego tempa wzrostu gospodarczego pomiędzy IV kw. a I kw. (o 5,8 pkt. proc.) był znacząco niższy wkład zmiany zapasów, który zmniejszył się w I kw. do -4,1 pkt. proc. wobec +1,7 pkt. proc. w IV kw. W warunkach obserwowanego obecnie spowolnienia aktywności gospodarczej na świecie coraz więcej firm zgłaszało problem nadmiernych zapasów (zakumulowanych w okresie pandemii i po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę) i decydowało się na ich redukcję. Takiej tendencji sprzyjało ustępowanie barier podażowych. Ponadto, w warunkach spadających zamówień firmy w coraz większym stopniu realizowały je wyprzedając zgromadzone wcześniej zapasy wyrobów gotowych przy jednoczesnym ograniczaniu produkcji bieżącej. Dzisiejsze dane są zgodne z zarysowanym przez nas scenariuszem (por. MAKROmapa z 15.05.2023), w którym źródło wzrostu PKB w postaci przyrostu zapasów w obserwowane w ciągu kilku ostatnich kwartałów wyczerpuje się.

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!