Analizy i badania

Złoty w oczekiwaniu na wynik wyborów prezydenckich w USA

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,3265 (umocnienie złotego o 0,2%).</p>

>

W poniedziałek i wtorek złoty znajdował się w trendzie aprecjacyjnym odrabiaj?c straty z poprzedniego tygodnia. Relatywnie wysoka zmienność jego kursu w tych dniach mogła częściowo wynikać z mniejszej obecności krajowych inwestorów z uwagi na długi weekend. W środę mieliśmy do czynienia z osłabieniem kursu polskiej waluty, w znacznym stopniu w reakcji na wyraźnie niższy od oczekiwań indeks PMI w polskim przetwórstwie. W czwartek kurs złotego był stabilny. W pi?tek złoty tracił na wartości w reakcji na dane z amerykańskiego rynku pracy, wskazuj?ce na wzrost prawdopodobieństwa normalizacji polityki monetarnej w USA w grudniu br.

W tym tygodniu kluczowe dla kursu złotego będ? wyniki wyborów prezydenckich w USA. W pierwszej części tygodnia będ? one najprawdopodobniej oddziaływały w kierunku wzrostu niepewności na rynku, a w konsekwencji osłabienia złotego. Oczekujemy, że realizacja naszego scenariusza bazowego zakładaj?cego zwycięstwo H. Clinton będzie lekko pozytywna dla kursu polskiej waluty. Wpływ posiedzenia RPP, a także pozostałych danych z zagranicy (wstępny indeks Uniwersytetu Michigan, bilans handlowy w Chinach) na kurs polskiej waluty będzie w naszej ocenie ograniczony.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!