Analizy i badania

Złoty najsilniejszy względem dolara od 2014 r.

<p>W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,1329(umocnienie złotego o 0,9%).</p>

>

W poniedziałek i we wtorek kurs złotego był stabilny, czemu sprzyjał ubogi kalendarz wydarzeń makroekonomicznych. W środę doszło do spadku kursu EURPLN wspieranego przez zwiększony popyt ze stronyinwestorów zagranicznych,   którzy   skupowali   złotego   przed   zaplanowan?   na   pi?tek   aukcj?   polskiego   długu.   W czwartek złoty kontynuował aprecjację, mimo jastrzębiego wydźwięku konferencji po posiedzeniu EBC. W pi?tek obserwowana była nieznaczna korekta, jednak pod koniec dnia kurs EURPLN powrócił do poziomu nieznacznie powyżej 4,13.

W ubiegłym tygodniu obserwowana była dalsza deprecjacja dolara względem euro wspierana przez środow?   wypowiedź   sekretarza   skarbu   Stanów   Zjednoczonych   S.   Mnuchina,   który   na   forum ekonomicznym w Davos wyraził opinię, że z zadowoleniem przyjmuje on obserwowan? w ostatnich miesi?cach deprecjację dolara. W efekcie w ubiegłym tygodniu kurs USDPLN obniżył się do najniższego poziomu od października 2014 r.

W tym tygodniu najważniejszym wydarzeniem dla złotego będzie posiedzenie FOMC. Uważamy jednak, że będzie miało ono ograniczony wpływ na rynek. W centrum uwagi inwestorów będzie również publikacja danych z amerykańskiego rynku pracy. Nasze prognozy s? zbliżone do konsensusu,   tym samym   ich   realizacja nie będzie miała   istotnego wpływuna kurs polskiej waluty. Neutralne dla złotego będ? również pozostałe dane z USA (indeks Conference Board, indeks ISM dla przetwórstwa,finalny indeks Uniwersytetu Michigan). Uważamy, że dane ze strefy euro (wstępny szacunek PKB w IV kw.,wstępna inflacja), Chin(indeksy PMI dla przetwórstwa)iz Polski (PKB w 2017 r.,wstępny indeks PMI dla przetwórstwa) nie będ? miały istotnego wpływu na rynek.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!