Analizy i badania

Złoty może zyskać po posiedzeniu RPP

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,2521 (umocnienie złotego o 0,1%).</p>

>

W poniedziałek i wtorek mieliśmy do czynienia ze stabilizacj? kursu złotego, czemu sprzyjały niższa aktywność inwestorów z uwagi na święta Wielkiejnocy oraz ubogi kalendarz makroekonomiczny. We wtorek wieczorem złoty nieznacznie zyskiwał na wartości w reakcji na gołębi? wypowiedź szefowej FED J. Yellen, w której zwróciła ona uwagę, że ryzyka dla amerykańskiej gospodarki zwi?zane z sytuacj? za granic? mog? spowolnić tempo zacieśniania polityki monetarnej w USA. W środę miało miejsce osłabienie złotego w reakcji na wyższy od oczekiwań wstępny odczyt inflacji w Niemczech. W dalszej części dnia deprecjacja złotego była kontynuowana, gdyż relatywnie wysoki kurs  polskiej waluty zachęcał część inwestorów do realizowania zysków. W czwartek rano miała miejsce korekta, w wyniku której doszło umocnienia złotego. W pi?tek kurs złotego nadal się umacniał w odpowiedzi na wyższy od konsensusu rynkowego odczyt indeksu PMI dla polskiego przetwórstwa. W dalszej części dnia złoty polska waluta traciła na wartości, czemu sprzyjały wyższe od oczekiwań odczyty z USA (zatrudnienie poza rolnictwem oraz indeks ISM dla przetwórstwa).

W tym tygodniu z uwagi na ubogi kalendarz makroekonomiczny kurs złotego kształtowany będzie przede wszystkim przez nastroje na rynku globalnym. Będ? one w naszej ocenie determinowane przez środow? publikację Minutes z marcowego posiedzenia FOMC, która może oddziaływać w kierunku podwyższonej zmienności na rynkach finansowych. W środę będzie miało również posiedzenie RPP. W naszej ocenie treść komunikatu po posiedzeniu i wypowiedzi członków RPP na konferencji prasowej będ? mniej gołębie niż przed miesi?cem i mog? przyczynić się do lekkiego umocnienia kursu polskiej waluty.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!