Analizy i badania

Złoty może się umocnić po posiedzeniu FOMC

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,4430 (umocnienie złotego o 0,9%).</p>

>

W poniedziałek złoty nieznacznie tracił na wartości, co zwi?zane było ze wzrostem globalnej awersji do ryzyka wynikaj?cym ze zwiększenia ryzyka politycznego we Włoszech po publikacji wyników referendum (por. MAKROmapa z 5.12.2016). Od wtorku do czwartku złoty umacniał się wraz z innymi walutami regionu, czemu sprzyjał spadek awersji do ryzyka odzwierciedlany obniżeniem indeksu VIX, a także oczekiwania na czwartkowe posiedzenie EBC. W czwartek podczas publikacji komunikatu po posiedzeniu EBC oraz konferencji prasowej mieliśmy do czynienia z podwyższon? zmienności? kursu polskiej waluty. W pi?tek kurs złotego był stabilny czemu sprzyjał ubogi kalendarz makroekonomiczny.

W tym tygodniu najważniejszym wydarzeniem dla kształtowania się kursu złotego będzie środowe posiedzenie FOMC. Nasz scenariusz zakładaj?cy podwyżkę stóp procentowych w USA o 25 pb USA w tym tygodniu jest zgodny z oczekiwaniami rynku, jednak podczas konferencji po posiedzeniu FOMC możemy mieć do czynienia z podwyższon? zmienności? kursu złotego. Publikacja grudniowej projekcji makroekonomicznej FOMC (wskazuj?cej na obniżenie poziomu stóp procentowych w długim okresie) może przyczynić się do lekkiego umocnienia złotego. Liczne dane z USA (sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, liczba rozpoczętych budów, nowe pozwolenia na budowę, a także indeksy NY Empire State oraz Philadelphia FED) pozostan? w cieniu posiedzenia FOMC. Czwartkowe wyniki badań koniunktury w najważniejszych europejskich gospodarkach nie spotkaj? się w naszej ocenie ze znacz?c? reakcj? rynku. Ograniczony wpływ na kurs złotego będ? najprawdopodobniej miały również krajowe dane o inflacji oraz zatrudnieniu i przeciętnym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw. Lekko negatywne dla złotego mog? być natomiast dane o polskim bilansie płatniczym.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!