Aktualności firm stowarzyszonych

Złoty i Diamentowy Listek CSR dla Orange

W czerwcu tygodnik Polityka po raz 10. przyznał Listki CSR dla firm, które strategicznie podchodzą do zarządzania swoim wpływem na otoczenie i społeczną odpowiedzialnością. Wśród nagrodzonych znalazł się też Orange Polska, który otrzymał Złoty Listek CSR oraz Diamentowy Listek CSR – za wieloletnie miejsce wśród laureatów złotych listków. Nagrodzona została też  dobra praktyka Orange Polska #jesteśmy z wami nakierowana na pomoc służbie zdrowia, wsparcie systemu edukacji w pandemii i angażująca pracowników jako wolontariuszy. Nagrody przyznawane są przez tygodnik Polityka wspólnie z firmą doradczą Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Trochę historii

Listki CSR po raz pierwszy pojawiły się przy liście 500 POLITYKI w 2012 roku. Powstała ankieta na temat społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju, która miała „uporządkować wiedzę o skali, zakresie i kierunkach związanych z CSR w największych organizacjach”. Wysłano ją do ponad 1200 firm, wpłynęło 287 odpowiedzi. 67%  firm wskazało wtedy, że ma swoje cele CSR, a w 88% stanowiły one element dokumentów strategicznych w rożnych obszarach. Strategię CSR posiadało 39% badanych. W ponad 50% firm były osoby zajmujące się CSR-rem, choć pracowały one najczęściej w obszarze PR i komunikacji (55%). Wtedy też po raz pierwszy pojawiła się na liście Telekomunikacja Polska (późniejszy Orange Polska) otrzymując najwyższą nagrodę – Złoty Listek. Firma miała już wtedy strategię CSR, określone cele i mierniki ich realizacji, osoby odpowiedzialne za ten obszar firmie, wydawała raporty społecznej odpowiedzialności wg międzynarodowych standardów i audytowała ich treść.

Listki CSR dziś

Po 10 latach widać zmiany w podejściu do społecznej odpowiedzialności. 90% ankietowanych firm ma sformalizowane podejście do społecznej odpowiedzialności, 87% ma przyjęte cele CSR i mierniki ich realizacji, choć nadal 30% nie ma samodzielnego stanowiska osoby zajmującej się zrównoważonym rozwojem. Coraz więcej firm (93%) raportuje jednak swój wpływ społeczny, a część z nich robi to w oparciu o standardy raportowania zintegrowanego. To między innymi wynik regulacji w zakresie ujawniania danych niefinansowych. To także dostosowanie do oczekiwań inwestorów, którzy coraz częściej pytają spółki o wskaźniki ESG (E-environmental, S-social, G-corporate governance). To także zmiany w naszym otoczeniu społecznym, które ma coraz większe oczekiwania wobec biznesu. A co zmieniło się w Orange Polska? Firma ma już kolejną strategię społecznej odpowiedzialności, która stanowi element strategii biznesowej. Cele i wskaźniki CSR są już stałym elementem zarządzania. Od kilku lat Orange Polska raportuje też dane niefinansowe w sposób zintegrowany, pokazując jak taki sposób zarządzania wpływa na model biznesowy firmy i jej łańcuch wartości. Orange nadal rozwija się też w obszarze zrównoważonego rozwoju wyznaczając sobie coraz bardziej ambitne cele np. w odniesieniu do wpływu na klimat. Otrzymany w tym roku Złoty Listek CSR jest już 10. w naszej historii firmy (1 przyznany był jeszcze dla Telekomunikacji Polskiej, pozostałe 9 już pod marką Orange).

Dobre praktyki

Dodatkowym elementem Listków od kilku lat są nagrody za dobre praktyki w zakresie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. W tym roku organizatorzy pytali o realizację Celu 13. dotyczącego klimatu i o działania przeciwdziałające skutkom pandemii. Wśród 16 nagrodzonych dobrych praktyk znalazł się wspomniany już projekt Orange Polska  #jesteśmy z wami. 

 

Źródło:

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/2121329,1,utrzymywanie-wysokich-standardow.read 

https://biuroprasowe.orange.pl/blog/zloty-i-diamentowy-listek-csr-dla-orange/ 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!