Partnerzy

Złe przepisy krępują Twoją działalność? Zgłoś je na portalu UlepszPrawo.pl

<p style="text-align: justify;">Od ponad roku w Forum Obywatelskiego Rozwoju działa zespół UlepszPrawo.pl, który zbiera i opracowuje przykłady złego prawa utrudniającego prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce.</p>

>

Przedsiębiorcy i zwykli obywatele zgłaszaj? na portalu UlepszPrawo.pl informacje o złych przepisach. Na podstawie najciekawszych zgłoszeń współpracownicy Forum przygotowuj? teksty zawieraj?ce gotowe do wdrożenia propozycje eliminacji barier rozwoju. Docieramy z nimi bezpośrednio do decydentów a także mediów, przedsiębiorców i zwykłych obywateli.

W lipcu tego roku działania zespołu UlepszPrawo.pl zwiększyły dostęp do zawodu asystenta sędziego. Asystenci sędziów wykonuj? pożyteczn? pracę, która pośrednio przekłada się na szybkość pracy s?dów. Niestety z powodu zbyt wysokich wymogów stawianych kandydatom na asystentów spadała liczba chętnych do wspomagania sędziów a s?dy pracowały jeszcze wolniej. Po publikacji Forum do sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy, która znosi nieuzasadniony wymóg ukończenia aplikacji ogólnej przez asystentów sędziego. 8 lipca 2013 ustawa weszła w życie. Nasze działania i ich dokumentacja s? przedstawione w zeszycie, dostępnym tutaj: http://www.for.org.pl/pl/a/2652,Przekonalismy-rzad-do-usprawnienia-pracy-sadow

Jeśli złe przepisy lub działania urzędników utrudniaj? Ci prowadzenie działalności gospodarczej, to już teraz możesz przekazać informacje o takich problemach za pośrednictwem formularza na stronie www.UlepszPrawo.pl. Forum Obywatelskiego Rozwoju wykorzysta informacje zebrane za pomoc? formularza do opracowania raportów o barierach, z którymi borykaj? się polscy przedsiębiorcy. Będziemy także promować zmiany, które obniż? koszty prowadzenia własnego biznesu w naszym kraju.

Masz więcej pytań? Wyślij wiadomość na adres: mateusz.sabat(@)for.org.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Wirtualne TARGI PRACY UKSW

Wydarzenie UNIWERSYTECKIE zorganizowane jako nieformalne spotkania studentów i absolwentów z przedstawicielami firm i instytucji tzw. "Recruitment...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!