Nasze spojrzenie na…  •  Komunikaty prasowe  •  Zobacz także  •  Izba

Zjednoczony biznes na rzecz Ukrainy! Apel UN Global Compact Network Poland

Apel UN Global Compact Network Poland o długoterminowe wsparcie dla Ukrainek i Ukraińców

Szanowni Państwo,

Dziś, kiedy oczy całego świata zwrócone są w stronę zaatakowanej przez Rosję Ukrainy, jako UN Global Compact Network Poland, inicjatywa ONZ zrzeszająca biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju, nie możemy pozostać obojętni.

Jak zaznaczył Sekretarz Generalny ONZ António Gutteres, w obliczu działań wojennych kwestią absolutnie kluczową jest ochrona i zapewnienie bezpieczeństwa ludności cywilnej. UN Global Compact zostało włączone do ONZ-owskiego łańcucha pomocy humanitarnej w ramach Connecting Business initiative (CBi), koordynowanej przez UN OCHA (Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej).

Zadaniem UN Global Compact Network Poland jest mobilizacja sektora prywatnego oraz koordynacja współpracy biznesu z kluczowymi organizacjami pozarządowymi i innymi interesariuszami zaangażowanymi w pomoc humanitarną. Współpracujemy w tym zakresie bezpośrednio z UN OCHA i UNHCR Copenhagen, a także z UNHCR Polska.

Sektor prywatny jest jednym z kluczowych ogniw w łańcuchu działań humanitarnych, w tym szczególnie w zakresie reagowania kryzysowego oraz długoterminowego wsparcia. Z ogromną dumą odnotowujemy dowody solidarności i wsparcia ze strony firm prowadzących działalność w Polsce, w tym firm członkowskich UN Global Compact Network Poland. Serdecznie za nie dziękujemy!

Jednocześnie jesteśmy świadomi wyzwań i potrzeb związanych z utworzeniem stabilnego systemu długofalowego wsparcia uchodźczyń i uchodźców, obejmującego takie obszary jak: zakwaterowanie długoterminowe, dostęp do rynku pracy, wsparcie w edukacji dzieci i młodzieży, pomoc psychologiczna czy zapewnienie dostępu do systemu ochrony zdrowia. ONZ szacuje wstępnie, że środki potrzebne na ten cel w pierwszych trzech miesiącach trwania działań wojennych to ok. 1,1 miliarda dolarów.

Dlatego już dziś zwracamy się do przedstawicieli firm i korporacji działających w Polsce z apelem o długoterminowe wsparcie dla Ukrainek i Ukraińców.

Według danych UNHCR w ciągu tygodnia działań wojennych swoje domy musiało opuścić już ponad 800 tysięcy obywatelek i obywateli Ukrainy, z czego schronienie w Polsce znalazło blisko pół miliona z nich. Jeżeli działania wojenne będą kontynuowane, do naszego kraju może w krótkim czasie trafić ponad milion osób potrzebujących pomocy. Ogromny odzew i jedność polskiego społeczeństwa pozwalają odpowiadać na bieżące potrzeby, jednak w obliczu groźby kryzysu humanitarnego niezbędne jest wsparcie długoterminowe.

Po konsultacjach z polskimi UNHCR oraz Polską Akcją Humanitarną i Polskim Czerwonym Krzyżem zdecydowaliśmy się na uruchomienie zbiórki funduszy na rzecz zapewnienia środków pomocowych na kolejne miesiące niezbędnego wsparcia dla uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy.

Wzywamy wszystkie firmy członkowskie UN Global Compact Network Poland oraz wszystkich przedstawicieli biznesu do przekazania środków na specjalny nr konta:

Bank Millennium

57 1160 2202 0000 0005 1908 0243

Tytuł przelewu: Zjednoczony biznes dla Ukrainy!

Prosimy również o deklarację firm w zakresie gotowości szybkiej odpowiedzi na zapotrzebowanie wskazanych wyżej agend ONZ oraz organizacji pozarządowych w zakresie bieżących potrzeb sprzętowych lub rzeczowych, stosownie do obszaru działalności danej firmy.

Jednocześnie zwracamy się do naszych kolegów i koleżanek z organizacji i stowarzyszeń biznesowych z prośbą o wsparcie i przekazanie tego apelu do wiadomości Państwa firm członkowskich.

Zjednoczony biznes na rzecz Ukrainy! Razem możemy więcej!

W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres e-mail: ungc(@)ungc.org.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!