Aktualności firm stowarzyszonych

ZIELONA ODBUDOWA, CZYLI ECO-MIASTO 2021. CZYM ZASKOCZY TEGOROCZNA MIĘDZYNARODOWA EDYCJA KONFERENCJI?

5-6 października br. odbędzie się kolejna konferencja podsumowująca projekt Eco-Miasto. Edycja 2021 dedykowana jest Zielonej odbudowie. Podczas wydarzenia poznamy punkt widzenia władz centralnych, samorządowych, biznesu, środowisk naukowych i strony społecznej na zieloną transformację oraz rozwój miast w Polsce po pandemii. Ważnym aspektem będzie także poprawa jakości życia mieszkańców i wpływ miast na środowisko naturalne.  Podczas konferencji poznamy także laureatów 8. edycji konkursu Eco-Miasto dedykowanego samorządom. Dwudniowe wydarzenie będzie transmitowane z Centrum Nauki Kopernik na kanale YouTube Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Udział w konferencji nie wymaga rejestracji.

Eco-Miasto jest wspólnym projektem Centrum UNEP/GRID-Warszawa, które już od 30 lat realizuje w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP) oraz Ambasady Francji w Polsce. To platforma wymiany doświadczeń, konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego oraz międzynarodowa konferencja, która wieńczy każdą edycję. Projekt został zainicjowany w 2013 roku i od tego czasu stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych wśród jednostek samorządu terytorialnego inicjatyw związanych z ochroną środowiska i propagowaniem rozwiązań ekologicznych. Dzięki współpracy z Ambasadą, pomaga łączyć doświadczenia samorządów w Polsce i Francji, stymulując żywą dyskusję na rzecz budowy przyjaznych dla ludzi i środowiska miast.

Dialog europejskich miast

W okresie pandemii wszyscy przekonaliśmy się jak ważne dla mieszkańców miast są tereny zielone, możliwość rekreacji, odpowiednia infrastruktura pieszo-rowerowa oraz jakość powietrza. Podczas wydarzenia padną pytania o najlepsze praktyki w tym zakresie, poruszone zostaną także zagadnienia dotyczące poprawy efektywności energetycznej, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, termomodernizacji budynków, czy też wdrażania przyjaznych dla środowiska sposobów przemieszczania się. Nie zabraknie też odniesień do wykorzystywania pakietów stymulacyjnych, Europejskiego Zielonego Ładu, innowacji społecznych czy spółdzielni energetycznych.

Wykład inauguracyjny konferencji wygłosi dr Rafał Matyja, politolog i publicysta, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, który przybliży jak ambitna odpowiedź na kryzys klimatyczny może pomóc w rozwoju mniejszych miejscowości w Polsce, a także tych potrzebujących impulsów rozwojowych w obliczu stojących przed nimi wyzwań społecznych i środowiskowych.

Wśród prelegentów znajdą się przedstawiciele miast, strony społecznej i biznesu z Polski i zagranicy. W wydarzeniu wezmą udział m.in: Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska; Frédéric Billet, Ambasador Francji w Polsce; Rafał Trzaskowski, Prezydent m.st. Warszawy; Brigitte Köhnlein z Departamentu Spraw Federalnych Europejskich i Międzynarodowych miasta Hamburg.

„Z każdym rokiem konferencja zyskuje prelegentów, którzy mogą podzielić się doświadczeniami z najbardziej newralgicznych obszarów rozwoju przestrzeni miejskiej i wyzwań jakie będą stawać przed mniejszymi, jak i większymi miastami. Niezwykle cieszy nas reprezentacja gości zagranicznych oraz przedstawicieli naszego kraju zwracających uwagę na aspekty i rozwiązania, które w świecie ochrony środowiska przynoszą określone rezultaty.” – zaznacza Maria Andrzejewska, dyrektor generalna Centrum UNEP/GRID-Warszawa. „Na konferencję Eco-Miasto 2021 zapraszamy wszystkich, którzy chcą dołączyć do społeczności zmieniającej przyszłość i poszerzyć swoją wiedzę w zakresie zrównoważonego rozwoju. Podczas tych dwóch dni będziemy dzielić się wiedzą i doświadczeniami, a także umożliwiać nawiązywanie kontaktów.” – tak o konferencji mówi Andrzejewska.  

Rozstrzygnięcie 8. edycji konkursu Eco-Miasto

Poza międzynarodową wymianą doświadczeń, podczas pierwszego dnia konferencji ogłosimy laureatów 8. edycji konkursu Eco-Miasto, która dedykowana jest jednostkom samorządu terytorialnego. Wśród polskich miast, nagradzamy te, które aktywnie zmieniają swoje otoczenie, podejmując szczególnie działania na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu ośrodków miejskich na środowisko. W konkursie mogły brać udział wszystkie polskie miasta i związki gminne, niezależne od wielkości. Zgłoszenia konkursowe rozpatrywano dla miejscowości powyżej i poniżej 100 tys. mieszkańców, w pięciu kategoriach:

  • Gospodarka wodna
  • Zieleń miejska
  • Gospodarka odpadami
  • Zrównoważona mobilność
  • Efektywność energetyczna

W ostatniej 7. edycji konkursu udział wzięło 59 miast z 14 województw. Konkurs cieszył się w tym roku jeszcze większym zainteresowaniem. „Z każdym rokiem mamy coraz więcej zgłoszeń w konkursie. Tegoroczna edycja to już 85 aplikacji, które do nas napłynęły. Kategorią, która cieszyła się największym zainteresowaniem była Zieleń miejska” ­– zaznacza Frédéric Billet, Ambasador Francji w Polsce. „Rozwijanie tego projektu było dla nas niezwykle ważne, cieszymy się, że miasta chcą dzielić się swoimi osiągnięciami. Eco-Miasto to nie tylko projekt, to przestrzeń inspiracji i dialogu między sektorami i krajami, co jest niezwykle cenne”. – dodaje.

„Miasta podejmują coraz bardziej śmiałe inicjatywy, cieszymy się, że mamy szanse o nich mówić. Konkurs to nie tylko docenienie aktywnych działań miast, ale także możliwość zaprezentowania ich szerszemu gronu” – podkreśla Maria Andrzejewska.

Na stronie www.eco-miasto.pl, w zakładce Geoportal zawarte są informację o miasta i projektach, jakie zostały nagrodzone i wyróżnione we wszystkich dotychczasowych edycjach konkursu.

“Build back better”

„Build back better” - (od)budujmy lepiej. To hasło, powtarzane przez ONZ i globalnych liderów opinii, którym powinny kierować się samorządy, władze centralne, ale również przedstawiciele biznesu. W czasie odbudowy po pandemii taka międzysektorowa współpraca jest szczególnie ważna - zmiany w modelach biznesowych są niezbędne do rozwijania gospodarki o obiegu zamkniętym, stawianie czoła zmianom klimatu czy budowania odpowiedzialnej postawy w biznesie. Udział w konferencji wszystkich zaangażowanych stron oraz partnerów potwierdza dostrzeżenie potrzeby, która jest niezbędna do transformacji niezbędny.

Program konferencji „Eco-Miasto 2021 - Zielona odbudowa”, 5-6 października 2021 r., godz. 10:00 – 14:45 : www.eco-miasto.pl

Wydarzenie odbędzie się w formule online. Transmisja na stronie projektu i kanale YouTube Centrum UNEP/GRID-Warszawa:
5 października: PLEN
6 października: PLEN

Podczas realizowanych w ramach projektu Eco-Miasto inicjatyw tj. spotkania, czy też warsztaty, przedstawiciele samorządów, a także mieszkańcy, mają okazję do wymiany doświadczeń z przedstawicielami instytucji, miast i gmin z Polski i zagranicy. Więcej informacji na stronie projektu. 

Konferencja „Eco-Miasto 2021 - Zielona odbudowa” odbywa się przy współpracy:

Organizatorzy: Ambasada Francji w Polsce, Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Współorganizator: m.st. Warszawa

Partnerzy strategiczni: BNP Paribas Bank Polska, Ceetrus, NHOOD Polska, Fundacja Veolia, Renault

Patronat honorowy: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Związek Miast Polskich

Partner medialny: Teraz Środowisko, Biznes i Ekologia, Rzeczpospolita

PROGRAM KONFERENCJI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!