Aktualności firm stowarzyszonych

ZIELONA ENERGIA ZASILI POLSKĄ NAUKĘ

Od 2021 roku 13 polskich uczelni będzie korzystać z energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł energii. Wszystko za sprawą umowy, którą Energia Polska sp. z o.o. z Wrocławia podpisała z polskimi uczelniami, m. in. z Politechniką Wrocławską oraz Politechniką Poznańską. Ekologiczny prąd dostarczy SUEZ Zielona Energia Sp. z o.o z Poznania, która wytwarza energię z odpadów.

Zakończył się przetarg na wyjątkowo innowacyjną współpracę. Politechnika Wrocławska, jako reprezentant konsorcjum, podpisała z firmą Energia Polska umowę, dzięki której już od początku 2021 roku polska nauka zostanie zasilona ekologiczną energią. Prawie 100.000 MWh, na które zapotrzebowanie zgłosiły uczelnie, dostarczy SUEZ Zielona Energia z Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu. Ta ilość prądu odpowiada konsumpcji energii ok. 35.000 gospodarstw domowych. To wyjątkowe współdziałanie biznesu, nauki oraz samorządów jest przykładem potrzebnej współcześnie społecznej odpowiedzialności biznesu i nauki.

Skąd ekologiczna energia?

Jak wskazują raporty Głównego Urzędu Statystycznego, każdy mieszkaniec Polski wytworzył średnio 332 kg odpadów w 2019 roku. W skali kraju w 2019 roku zebranych zostało 12,8 mln ton odpadów komunalnych, z czego ok. 5,5 mln ton odpadów (czyli aż 43%) przeznaczono do składowania.

Alternatywnym rozwiązaniem, znacznie bardziej przyjaznym dla środowiska, są projekty takie jak, zbudowana dzięki inicjatywie miasta Poznań, Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK), która od 2016 roku skutecznie przyczynia się do zmniejszania ilości odpadów poddawanych składowaniu. Dzięki dopracowanym procesom termicznego przekształcania, „rozwiązany” jest problem frakcji resztkowej odpadów komunalnych, do atmosfery trafia praktycznie całkowicie oczyszczone powietrze, a jednocześnie następuje odzysk energii elektrycznej i cieplnej. To właśnie energia wytwarzana w ITPOK zasili szkoły wyższe.

Jako zaangażowany partner społeczności lokalnych, biznesu i mieszkańców, dbamy o opracowywanie modeli o obiegu zamkniętym i wdrażanie innowacji, które pozwalają mierzyć się z wyzwaniami dzisiejszego świata. W naszych instalacjach odzyskujemy odpady, przekształcając je w nowe zasoby, dostarczając paliwa alternatywne dla cementowni, a energię elektryczną i ciepło z Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w Poznaniu odpowiednio do krajowego systemu elektroenergetycznego i do miejskiej sieci ciepłowniczej. Jestem dumny, że teraz do grona odbiorców dołącza również świat nauki i polskie uczelnie. Pamiętajmy, że działania te mają zasadnicze znaczenie dla jakości życia i zdrowia ludzi oraz ochrony nieodnawialnych zasobów - podkreśla Andre Lemlyn, Prezes Zarządu Grupy SUEZ w Polsce.

Jednym z największych problemów współczesnego świata jest nadmierna produkcja odpadów. Na szczęście problem zauważają nie tylko firmy zajmujące się OZE, ale również samorządy i uczelnie, które w dużej mierze kształtują przyszłość polskiego rynku. Bardzo nas cieszy, że pokierujemy tym procesem zazieleniania energii na polskich uczelniach. W Energia Polska od zawsze dbamy o odnawialne źródła energii oraz o młodych. Podkreślamy mocno, że nauka i studenci to nasza przyszłość. Mamy więc nadzieję, że ta współpraca to krok w kierunku upowszechniania wykorzystania najnowszych technologii w dbaniu o środowisko – mówi dr Tomasz Żołyniak, prezes firmy Energia Polska.

Wyjątkowa współpraca w dynamicznym sektorze

Instytut Energetyki Odnawialnej szacuje tempo rozwoju sektora OZE w Polsce na poziomie 15-17% rocznie. Samorządy, przedsiębiorstwa i uczelnie będą musiały zmienić podejście do różnych dziedzin swojej działalności, żeby nadążyć za zmianami rynku. Pionierami tych działań są właśnie Politechnika Wrocławska, SUEZ Zielona Energia oraz Energia Polska, które udowadniają, że przyszłość energetyki jest innowacyjna, ekologiczna i opłacalna.

Politechnika Wrocławska również od dawna stawia na ekologię. Uczelnia konsekwentnie dąży do pozyskiwania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł (OZE), a od listopada 2011 roku przy pomocy zlokalizowanego na dachu budynku Wydziału Elektrycznego Badawczego Systemu Fotowoltaicznego generuje prąd na własne potrzeby. W 2020 roku uruchomiła też kierunek „odnawialne źródła energii”. Wyszła w ten sposób naprzeciw potrzebom rynku pracy, dając swoim studentom szansę na specjalizację w projektowaniu i obsłudze instalacji OZE. Politechnika Wrocławska jest krajowym liderem w liczbie uzyskiwanych patentów (w ciągu ostatnich dziesięciu lat Politechnice przyznano 1283 patenty).

SUEZ Zielona Energia, we współpracy z Miastem Poznań, już od kilku lat świadomie i znacząco wpływają na oblicze polskiej energetyki. Dzięki Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych o wydajności 210.000 ton odpadów rocznie (o referencyjnej wartości opałowej 8,4 MJ/kg), możliwe jest zagospodarowanie frakcji resztkowej odpadów komunalnych i przetworzenie ich w energię elektryczną i cieplną. Co ciekawe, pozostałości poprocesowe, czyli żużle powstające w wyniku spalania i pyły z oczyszczania spalin, są odpowiednio zagospodarowywane na terenie instalacji i poddawane procesom odzysku. W instalacji odzyskuje się z żużli metale żelazne i nieżelazne, a pozostała frakcja może być wykorzystana jako domieszka do kruszywa budowlanego. Z kolei pyły mogą być użyte jako wypełnienie pustych wyrobisk w kopalniach soli. Więcej o działaniu instalacji można przeczytać na https://www.suez-zielonaenergia.pl/jak-to-dziala/

Energia Polska od samego początku swojej działalności skupia się na odnawialnych źródłach energii. Aż 80% jej portfela stanowi OZE, a głównym celem firmy jest rozwój nowoczesnej energetyki, która upraszcza życie, chroni środowisko i obniża koszty. Dzięki dobrej znajomości rynku i tematów wydajności energetycznej, firma wnosi do współpracy doświadczenie i dbałość o opłacalność współpracy dla każdej strony. Więcej o firmie można przeczytać na: http://energiapolska.com.pl/.

Kto przeszedł na „zieloną energię”?

Z energii w ramach umowy skorzystają: Politechnika Poznańska, Akademia Morska w Szczecinie, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, Politechnika Opolska, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Zielonogórski.

***

Kontakt dla mediów w SUEZ Polska:

Anna Rozwadowska-Rusiniak

Rzecznik Prasowy

+48 515 224 144

anna.rozwadowska@suez.com

O SUEZ:

SUEZ jest firmą, która od ponad 160 lat towarzyszy wielkim przemianom społecznym poprzez oferowanie swych usług w służbie postępu ludzkości. Aby podołać wzrastającym oczekiwaniom ograniczania zjawisk niedoboru, Grupa SUEZ jest głęboko zaangażowana w rewolucję w dziedzinie zasobów, która stanowi priorytetowy punkt zwrotny. Jako światowy lider w zrównoważonym zarządzaniu zasobami w 70 krajach na 5 kontynentach, firma skutecznie mierzy się z wyzwaniami rozwijających się miast i rosnącej populacji. Mając w swojej ofercie cyfrowe, innowacyjne rozwiązania, SUEZ poddaje rocznie odzyskowi 17 milionów ton odpadów, generuje 3,9 miliona ton surowców pochodzących z recyklingu i wytwarza 7 TWh odnawialnej energii. Wynikiem tego są ubiegłoroczne obroty Grupy SUEZ wygenerowane na poziomie 15,9 miliarda EURO. W Polsce historia firmy sięga roku 1992. Od tego czasu SUEZ inwestuje w swą kompleksową działalność z zakresu odbioru, recyklingu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych i przemysłowych, jak również oczyszczania i uzdatniania wody. Lata doświadczenia SUEZ Polska są nie tylko wyrazem spełnienia oczekiwań klientów, ale i budowania głębokiej relacji o środowiskowym wymiarze.

www.suez.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!