Analizy i badania

Zgodnie ze wstępnym szacunkiem inflacja CPI w Polsce zwiększyła się w kwietniu do 4,3% r/r wobec 3,2% w marcu, kształtując się wyraźnie powyżej konsensusu rynkowego (4,0%) oraz naszej prognozy (4,1%).

GUS opublikował częściowe dane nt. struktury inflacji zawierające informacje o tempie wzrostu cen w kategoriach „żywność i napoje bezalkoholowe”, „nośniki energii” oraz „paliwa”. W kierunku wzrostu inflacji oddziaływało zwiększenie dynamiki cen paliw (28,1% r/r w kwietniu wobec 7,6% w marcu) oraz żywności i napojów bezalkoholowych (1,2% wobec 0,5%), podczas gdy przeciwny wpływ miało zmniejszenie dynamiki cen nośników energii (3,9% wobec 4,2%), a także niższa inflacja bazowa, która zgodnie z naszymi szacunkami obniżyła się do 3,6% wobec 3,9%. W maju oczekujemy dalszego wzrostu inflacji wspieranego przez zwiększenie dynamiki cen paliw oraz żywności. W efekcie w maju inflacja osiągnie swoje maksimum lokalne, choć uważamy, że nie przekroczy ona poziomu 5%. Jest to spójne z naszą prognozą zakładającą, że w II kw. inflacja zwiększy się do 4,4% wobec 2,7% w I kw.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!