Analizy i badania

Zgodnie ze wstępnym szacunkiem inflacja CPI w Polsce obniżyła się w styczniu do -0,7% r/r wobec -0,5% w grudniu ub. r.

<p style="text-align: justify;">W kierunku zmniejszenia inflacji oddziaływała niższa dynamika cen w kategorii "nośniki energii”, wynikająca z obniżek cen energii elektrycznej oraz gazu (por. MAKROpuls z 12.02.2015).</p>

>

Spadek inflacji wynikał również, ze zmniejszenia inflacji bazowej, która zgodnie z naszymi szacunkami wyniosła 0,1% r/r w styczniu wobec 0,2% w grudniu. Jej obniżenie spowodowane było spadkiem dynamiki cen w kategorii "zdrowie”, co było efektem obniżek cen leków refundowanych z pocz?tkiem br. Prognozujemy, że przy założeniu braku istotnych zmian w strukturze wag w koszyku inflacji roczny wskaźnik CPI pozostanie ujemny do października br., a w grudniu osi?gnie 0,6% r/r. Dane o styczniowej inflacji s? niepełne i maj? charakter wstępny ze względu na coroczn? rewizję wag w koszyku inflacji. Pełne dane o wzroście cen w poszczególnych kategoriach w styczniu i lutym br., w tym zrewidowany wskaźnik inflacji w styczniu, zostan? opublikowane w marcu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!