Analizy i badania

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej na kwietniowym posiedzeniu nie zmieniła stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 1,50%)

<p style="text-align: justify;">Uzasadniając swoją decyzję Rada podkreśliła, że dokonane w marcu dostosowanie polityki pieniężnej przy utrzymującym się stabilnym wzroście gospodarczym, oczekiwanej poprawie koniunktury w strefie euro i dobrej sytuacji na krajowym rynku pracy ogranicza ryzyko utrzymania się inflacji poniżej celu w średnim okresie. </p>

>

M. Belka na konferencji po posiedzeniu konsekwentnie uchylał się od komentowania odnotowanego w ostatnich tygodniach nasilenia tendencji do umocnienia kursu złotego. Stwierdził on również, że perspektywa podwyżki stóp jest obecnie daleka, z kolei uzasadnieniem dla rozważania powrotu do cyklu łagodzenia polityki pieniężnej mogłoby być jedynie znacz?ce osłabienie aktywności gospodarczej (por. MAKROpuls z 15.04.2015). Treść komunikatu po posiedzeniu RPP oraz wypowiedzi M. Belki stanowi? wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z  którym RPP utrzyma stopy procentowe na obecnym poziomie do listopada 2016 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!