Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Zgodnie z finalnymi danymi inflacja CPI w Polsce zmniejszyła się w kwietniu do 14,7% r/r wobec 16,1% w marcu, kształtując się zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS

Głównym źródłem obniżenia inflacji był silny spadek dynamiki cen w kategorii „żywność i napoje bezalkoholowe” (19,7% r/r w kwietniu wobec 24,0% w marcu), co wynikało przede wszystkim z efektów wysokiej bazy sprzed roku. W kierunku zmniejszenia inflacji oddziaływały także niższe dynamiki cen nośników energii (23,5% r/r w kwietniu wobec 26,0% w marcu) oraz paliw (-0,1% r/r wobec 0,2%), a także spadek inflacji bazowej, która obniżyła się w kwietniu do 12,2% r/r wobec 12,3% w marcu. Mimo nieznacznego spadku inflacji bazowej w kwietniu, pozostaje ona na bardzo wysokim na tle historycznym poziomie, co wskazuje na utrzymującą się silną presję inflacyjną w polskiej gospodarce (por. MAKROpuls z 15.05.2023). Ubiegłotygodniowe dane w połączeniu z odnotowanym w ostatnim czasie umocnieniem złotego (por. MAKROmapa z 15.05.2023) są zgodne z naszą prognozą zakładającą, że inflacja będzie się stopniowo obniżać w kolejnych miesiącach do poziomu 7,1% r/r w grudniu, a w całym 2023 r. spadnie do 11,8% wobec 14,3% w 2022 r.

 

Pełen artykuł

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!