Analizy i badania

Zgodnie z finalnym szacunkiem PKB w strefie euro wzrósł w I kw. o 0,6% kw/kw wobec wzrostu o 0,4% w IV kw. ub. r.

<p style="text-align: justify;">Zwiększenie kwartalnej dynamiki PKB wynikało z wyższych wkładów eksportu netto (-0,1 pp. w I kw. wobec -0,28 pp. w IV kw.) oraz konsumpcji prywatnej (0,3 pp. wobec 0,17 pp.). W przeciwnym kierunku oddziaływały niższe wkłady inwestycji (0,16 pp. w I kw. wobec 0,29 pp. w IV kw.), zapasów (0,09 pp. wobec 0,14 pp.) oraz spożycia publicznego (0,08 pp. wobec 0,10 pp.).</p>

>

Tym samym głównym źródłem wzrostu gospodarki strefy euro w I kw. była konsumpcja prywatna. Prognozujemy, że w całym 2016 r. PKB w strefie euro zwiększy się o 1,4% wobec 1,5% w 2015 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!