Komitety  •  Grupa robocze  •  Komitet

Zgłoszenie uwag i opinii w zakresie proponowanych zmian przepisów o cenach transferowych przez IGCC

W zeszły piątek IGCC zgłosiło uwagi w zakresie proponowanych zmian przepisów o cenach transferowych (w ramach Polskiego Ładu). W szczególności IGCC podtrzymało postulat o likwidacji / zawieszeniu uciążliwych przepisów w zakresie dokumentowania tzw. transakcji rajowych ze względu na ich nieadekwatność i niewspółmierność co do zamierzonych celów. Dodatkowo IGCC zaapelowało o nierozszerzanie kar karno-skarbowych w zakresie cen transferowych i ich złagodzenie. Zgłoszenie zostało przygotowane przy wsparciu merytorycznym Eweliny Stamblewskiej-Urbaniak z Crido i koordynowany przez Francusko-Polską Izbę Gospodarczą.

Pełny tekst dokumentu poniżej:

Zgłoszenie uwag i opinii

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!