Juridique & Fiscalité

Zgłoszenie uwag do projektu objaśnień dotyczących tak zwanych „pośrednich transakcji rajowych”

Artykuł dostępny wyłącznie dla członków

Francusko-Polska Izba Gospodarcza we współpracy z IGCC (Międzynarodową Grupą Izb Handlowych) złożyła szereg uwag do projektu objaśnień dotyczących tak zwanych „pośrednich transakcji rajowych”.

 

W Polsce, od 1 stycznia ubiegłego roku funkcjonują kontrowersyjne przepisy nakładające na podmioty obowiązek udokumentowania między innymi transakcji z podmiotami powiązanymi jak również niepowiązanymi o wartości powyżej 0,5 mln zł, jeżeli rzeczywisty właściciel tej należności ma miejsce zamieszkania w tak zwanym „raju podatkowym”. Ponadto, ustawodawca wprowadził obowiązek dochowania należytej staranności w zakresie ustalenia rzeczywistego właściciela.

 

Wobec licznych uwag zgłaszanych do wprowadzonych regulacji (stanowisko zgłaszane również przez nas), MF zaprosiło do konsultacji w przedmiocie projektu objaśnień do wspomnianych przepisów.

Francusko-Polska Izba Gospodarcza we...

Pełna treść artykułu dostępna jedynie dla przedstawicieli firm stowarzyszonych CCIFP.
Zaloguj się by kontynuować lekturę.

Zaloguj się How to become a member?
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!