Aktualności firm stowarzyszonych

Zespół Zarządzania Projektami i Doradztwa Cushman & Wakefield zrealizował projekty na ponad 200 tys. m kw. w 2016 roku

<p style="text-align: justify;">Dział Zarządzania Projektami i Doradztwa międzynarodowej firmy doradczej Cushman &amp; Wakefield zrealizował w 2016 roku w Polsce ponad 35 zleceń dotyczących projektów biurowych, handlowych, przemysłowych i rekreacyjnych o łącznej powierzchni ponad 200 tys. m kw. Największymi klientami firmy były m.in. XL Catlin, Takeda, Mentor Graphics, KMD Polska, Union Investment, Invesco, Oracle, W. P. Carey, Credit Suisse AM i Gramercy Europe.</p>

>

Głównymi zadaniami działu w 2016 roku były koordynacja różnego rodzaju projektów, od opracowania prostego planu powierzchni po techniczny due diligence i realizację aranżacji powierzchni z przeznaczeniem na cele biurowe i handlowe. Największym ukończonym ubiegłorocznym zleceniem była realizacja warszawskiego budynku biurowo-handlowego Grzybowska 43, który oferuje 11,5 tys. m kw. powierzchni i wyróżnia się stylowym projektem architektonicznym. Firma Cushman & Wakefield odpowiadała za przygotowanie kompleksowego projektu architektonicznego, zarz?dzanie projektem i nadzór techniczny prac. Obecnie zespół Zarz?dzania Projektami i Doradztwa firmy jest zaangażowany w przygotowanie i realizację zleconych projektów na ponad 100 tys. m kw. powierzchni biurowych, handlowych i rekreacyjnych.

– W 2016 roku skoncentrowaliśmy się na transformacji naszego działu zarz?dzania projektami, ale mimo to osi?gnęliśmy doskonałe wyniki. Pozyskaliśmy ponad 20 nowych klientów i poszerzyliśmy ofertę o usługi w zakresie zarz?dzania kosztami. Skupiliśmy się na naszych głównych obszarach działalności w zakresie zarz?dzania projektami i rzeczoznawstwa budowlanego, realizuj?c szereg projektów w sektorze nieruchomości biurowych, handlowych, przemysłowych i rekreacyjnych. Nasi klienci s? zadowoleni, a dzięki dużej liczbie projektów w trakcie realizacji i utalentowanym pracownikom z optymizmem patrzymy na rok 2017 – powiedział Andrew Frizell, Partner, Dyrektor Działu Zarz?dzania Projektami i Doradztwa, Cushman & Wakefield.

***

O Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield jest wiod?c? na świecie firm? świadcz?c? usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera klientów w podejmowaniu decyzji wpływaj?cych na sposób, w jaki ludzie pracuj?, robi? zakupy i spędzaj? wolny czas. Dogłębna znajomość rynków lokalnych oraz globalna perspektywa naszych 43 tysięcy pracowników w ponad 60 krajach, a także wykorzystanie unikalnej platformy nowoczesnych rozwi?zań, pozwalaj? inwestorom na optymalizację wartości nieruchomości. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych na świecie. Jej przychody s? szacowane na 5 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należ? pośrednictwo w wynajmie powierzchni, kompleksowe zarz?dzanie nieruchomościami, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, zarz?dzanie obiektami (C&W Services), globalna obsługa najemców, zarz?dzanie inwestycjami i  aktywami (DTZ Investors) oraz usługi w zakresie realizacji projektów i inwestycji deweloperskich, reprezentacji najemców, wyceny i doradztwa. Więcej informacji na stronie  www.cushmanwakefield.com  oraz na Twitterze:  @CushWake.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!