Analizy i badania

Zespół uselab dołącza do Deloitte Digital

<p style="text-align: justify;">Do Deloitte Digital dołączył zespół uselab, pioniera i lidera kategorii usług z zakresu User Experience i Customer Experience na polskim rynku i jednej z najbardziej doświadczonych firm strategiczno-projektowych w regionie. Dzięki połączeniu skali i doświadczeń globalnej sieci Deloitte Digital ze specjalistyczną wiedzą i innowacyjnym podejściem uselab możliwe będzie zaproponowanie klientom kompleksowych rozwiązań w zakresie Experience Strategy &amp; Design, jako część oferty w zakresie transformacji cyfrowej. Usługi będą oferowane w regionie Europy Środkowej pod marką Deloitte Digital CE.</p>

>

Do Deloitte Digital doł?czył zespół uselab, pioniera i lidera kategorii usług z zakresu User Experience i Customer Experience na polskim rynku i jednej z najbardziej doświadczonych firm strategiczno-projektowych w regionie. Dzięki poł?czeniu skali i doświadczeń globalnej sieci Deloitte Digital ze specjalistyczn? wiedz? i innowacyjnym podejściem uselab możliwe będzie zaproponowanie klientom kompleksowych rozwi?zań w zakresie Experience Strategy & Design, jako część oferty w zakresie transformacji cyfrowej. Usługi będ? oferowane w regionie Europy Środkowej pod mark? Deloitte Digital CE.

Projektowanie doświadczeń, czyli całościowe definiowanie doznań odbiorcy w kontakcie z danym produktem lub usług? staje się obecnie jednym z kluczowych wyzwań, z jakim mierz? się zarz?dzaj?cy firmami i osoby odpowiadaj?ce za strategie cyfrowe i tworzenie innowacji w przedsiębiorstwach.

Szczegółowe zaprojektowanie obsługi we wszystkich punktach, w których dochodzi do kontaktu z mark? w taki sposób, aby wywoływało pozytywne wrażenia oraz dawało satysfakcję użytkownikom i klientom to zadanie wymagaj?ce poł?czenia wiedzy i kompetencji interdyscyplinarnych zespołów, składaj?cych się ze strategów, analityków biznesowych, UX designerów, service designerów, badaczy, grafików i technologów.

- Do Deloitte Digital doł?cza blisko dwudziestoosobowy zespół najlepszych konsultantów specjalizuj?cych się w Experience Strategy & Design. Dzięki temu wzmocnieniu będziemy oferować naszym klientom niespotykane dot?d w Polsce i regionie Europy Środkowej poł?czenie komplementarnych usług z zakresu transformacji cyfrowej. Nasz? ambicj? jest prowadzenie innowacyjnych projektów i projektowanie rozwi?zań światowej klasy, a ta transakcja zbliża nas do tego celu  – mówi  Zbigniew Szczerbetka, Partner Zarz?dzaj?cy CE Consulting Deloitte i Deloitte Digital CE.

uselab istnieje od 2007 roku. To jedna z pierwszych na polskim rynku firm specjalizuj?cych się w User Experience i Service Design. Projektuje i wdraża podejście Experience Strategy & Design w organizacjach projektuj?c usługi i produkty.

– Skupiamy się na tym, aby produkty i usługi cyfrowe były przyjazne w użytkowaniu dla zwykłych ludzi i realizowały ich potrzeby. Jednocześnie przekonujemy firmy jak jest to ważne z punktu widzenia tworzenia wartości dla biznesu. Dobrze zaprojektowana usługa to wyższa sprzedaż, większa satysfakcja klienta, a co za tym idzie lojalność przy jednocześnie niższych kosztach obsługi. Experience Strategy to nieodzowna część transformacji cyfrowej, oraz jeden z głównych obszarów konkurencyjnych - zwłaszcza w przypadku branż o dość zbliżonej ofercie, gdzie to właśnie doświadczenie klienta ma często kluczowe znaczenie przy wyborze np. banku, ubezpieczyciela czy operatora telekomunikacyjnego. W ostatnim czasie zauważamy coraz większ? świadomość wśród polskich firm. W wielu branżach Polska absolutnie nie ma się czego wstydzić. Nasze doświadczenia s? doceniane przez globalne korporacje, a niektóre rozwi?zania uznaje się za wzorcowe i po przetestowaniu często s? one wprowadzane na innych rynkach. – mówi  Wiesław Kotecki, Wiceprezes uselab, obecnie Dyrektor w Deloitte Digital.

uselab specjalizuje się w kanałach elektronicznych i ergonomii rozwi?zań cyfrowych, ale również w analizie i projektowaniu usług wielokanałowych obejmuj?cych wszystkie punkty styku klienta z mark?. Eksperci uselab przeprowadzili ponad 350 projektów w 25 krajach. Od lat buduj? społeczność UX w regionie, między innymi jako twórca jednej z największych konferencji UX w Europie - UX Poland. Od 5 lat we współpracy z Uniwersytetem SWPS współtworzy studia podyplomowe – User Experience Design - przyczyniaj?c się do edukacji rynku i zwiększania świadomości wagi Experience Design.

Główn? wartości? zespołu uselab jest unikalne poł?czenie wiedzy psychologicznej, naukowego podejścia do badań, z praktyczn? wiedz? na temat biznesu, innowacji oraz technologii i olbrzymim doświadczeniem projektowym, szczególnie w branży finansowej. Firma współpracowała między innymi z takimi markami jak PKO Bank Polski, mBank, Bank Millenium, Citibank, BGŻ BNP Paribas, Mastercard, VISA, AXA, Aviva, Allianz, GPW, Nokia, Blackberry, T-Mobile, Plus, Play, HBO, nc+, Microsoft. Ich najnowsze rozwi?zania w dziedzinie bankowości mobilnej dla ING i Asseco były prezentowane na tegorocznej konferencji Finovate Europe w Londynie - najważniejszej konferencji poświęconej innowacjom w branży finansowej.

Po doł?czeniu do Deloitte Digital zespół uselab będzie funkcjonował jako linia serwisowa i centrum kompetencyjne specjalizuj?ce się w Experience Strategy & Design, kierowane przez dotychczasowych właścicieli i zarz?dzaj?cych – Huberta Anyżewskiego i Wiesława Koteckiego - którzy obejm? stanowiska Dyrektorów odpowiedzialnych za rozwój tego obszaru w regionie Europy Środkowej.  

Doł?czenie uselab do grupy Deloitte daje nam unikaln? możliwość poł?czenia naszych doświadczeń i kompetencji. Bycie części? Deloitte Digital umożliwi nam zwiększenie skali i zakresu działania w Polsce i regionie Europy Środkowej oraz da nam możliwość wsparcia przedsiębiorstw w procesie transformacji cyfrowej, którego jednym z kluczowych obszarów jest projektowanie wielokanałowych doświadczeń. Jesteśmy dumni, iż nasze doświadczenie i dokonania zostały docenione przez Deloitte. Bycie części? globalnej organizacji, z jej kultur? innowacji oraz dostępem do wiedzy i doświadczeń z całego świata to dla nas ogromna wartość. Odpowiedzialność za tworzenie i zarz?dzanie obszarem Experience Strategy & Design w grupie Deloitte Digital jest dla nas wyzwaniem i szans? na udział w najbardziej innowacyjnych projektach realizowanych przez Deloitte.- dodaje  Hubert Anyżewski, Prezes uselab, obecnie Dyrektor w Deloitte Digital.

Deloitte nie wyklucza kolejnych inwestycji, które będ? uzupełniały portfolio kompetencji i budowały skalę firmy.

Konsekwentnie rozwijamy zespół pod dynamicznie rosn?ce oczekiwania klientów oraz liczbę projektów. Inwestujemy w ludzi i firmy, które uzupełniaj? nasze kompetencje o te najbardziej potrzebne na rynku. Dzięki temu jesteśmy w stanie sprostać najbardziej złożonym oczekiwaniom w zakresie usług cyfrowych, a często także możemy zainspirować naszych klientów do zmian, które dadz? im impuls do zupełnie nowego rozwoju i zdobywania pozycji na rynku.  – dodaje  Zbigniew Szczerbetka  -  Nasza strategia wzrostu nie sprowadza się oczywiście jedynie do przejmowania firm. Jest to jedynie akcelerator, który ma celu przyspieszenie nabywania nowych kompetencji. Podstaw? naszego rozwoju w dalszym ci?gu będzie intensywny wzrost organiczny. Już dzisiaj, dzięki tym akwizycjom i rekrutacjom, które uzupełniaj? nasze silne kompetencje strategiczne i technologiczne, jesteśmy w stanie oferować naszym klientom coraz pełniejsze portfolio usług. Nasz plan inwestycyjny zakłada dalsze rozszerzanie zakresu kompetencji cyfrowych oraz obecności terytorialnej firmy w Europie Środkowej i poza ni?.  - podsumowuje  Zbigniew Szczerbetka.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!