Zespół Taylor Wessing w Warszawie powiększył się o dwóch prawników

Do kancelarii Taylor Wessing w Warszawie dołączyli: Marta Janowska, ekspert z zakresu Compliance oraz Szymon Gołębiowski, ekspert zajmujący się prawem ochrony konkurencji.

- Dołączenie do zespołu mec. Janowskiej oraz mec. Gołębiowskiego to kolejny ważny krok w rozwoju warszawskiego biura Taylor Wessing i wzmocnienie naszych istniejących praktyk. Zarówno kwestie związane z Compliance, jak i prawem ochrony konkurencji stanowią niezwykle istotny element działalności przedsiębiorców, w tym w szczególności w obrocie międzynarodowym. Jestem przekonana, że rozwój zespołu w tych obszarach poprzez dołączenie do niego sprawdzonych ekspertów w obu dziedzinach, to wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów i wzrost naszej konkurencyjności na rynku – mówi dr Ewelina Stobiecka, partner zarządzający w Taylor Wessing w Warszawie.

Marta Janowska jest radcą prawnym i uznanym ekspertem z zakresu Compliance. W Taylor Wessing zajmuje stanowisko Senior Associate. Mecenas Janowska wspiera klientów w obszarze prawa spółek, M&A i rynków kapitałowych. Zajmuje się doradztwem w obszarze wdrażania systemów Compliance, w szczególności w obszarze AML, konfliktów interesu i zamówień publicznych. Dużą część swojej praktyki poświęca aspektom związanym z komunikacją z pracownikami i innymi interesariuszami swoich klientów, a także budowaniem kultury organizacyjnej niezbędnych do skutecznego wdrożenia systemów Compliance. Posiada Certyfikat Approved Compliance Expert oraz Certyfikat Approved AML Officer. Wspiera klientów w formułowaniu i wdrażaniu kodeksów etycznych, procedur zgłaszania nieprawidłowości, konfliktu interesu czy zasad dotyczących funkcjonowania komórek Compliance.

Zanim dołączyła do zespołu Taylor Wessing, przez ponad 10 lat pracowała w warszawskich biurach międzynarodowych kancelarii prawnych.

Studiowała prawo i ukończyła dalsze studia w Centrum Prawa Amerykańskiego na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Marta Janowska jest autorem licznych artykułów, w tym z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Dodatkowo stara się także poświęcać swój czas na doradzanie klientom pro–bono, w szczególności, gdy ostatecznym beneficjentem jej pracy są dzieci. Jest ekspertem Komitetu Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej.

Szymon Gołębiowski jest adwokatem, absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W Taylor Wessing objął stanowisko Senior Associate. Zajmuje się polskim i unijnym prawem ochrony konkurencji. Doradzał klientom z wielu sektorów, w tym m.in. energetycznego, FMCG, motoryzacyjnego, budowlanego, bankowości i finansów, lotniczego oraz fitness.

Mecenas Gołębiowski reprezentował klientów w złożonych sprawach z zakresu kontroli koncentracji zarówno przed Komisją Europejską, jak i Prezesem UOKiK. Jego doświadczenie obejmuje również reprezentowanie przedsiębiorców w toku postępowań wyjaśniających oraz antymonopolowych w sprawach praktyk ograniczających konkurencję, w tym również przeszukań prowadzonych przez organ antymonopolowy oraz postępowaniach sądowych. Doradzał klientom w kwestiach antymonopolowych dotyczących porozumień horyzontalnych (m.in. wymiany informacji pomiędzy konkurentami oraz umów konsorcjum), wertykalnych (m.in. umów dystrybucyjnych oraz franczyzowych), dokumentów transakcyjnych oraz kwestiach dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji i nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

Przed dołączeniem do Taylor Wessing mec. Gołębiowski współpracował z renomowanymi kancelariami specjalizującymi się w obsłudze prawnej w obszarze prawa konkurencji.

Jest autorem publikacji w języku polskim i angielskim. Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji.
Prowadził szkolenia z zakresu prawa ochrony konkurencji dla przedsiębiorców oraz prawników.

***

O Taylor Wessing:

Taylor Wessing jest międzynarodową kancelarią oferującą pełen zakres usług prawnych. Nasz zespół liczący ponad 1000 prawników pomaga klientom z najbardziej dynamicznych branż.  W doradztwie świadczonym na rzecz klientów, kierujemy się innowacyjnym podejściem do ich spraw biznesowych, które pomaga im osiągnąć sukces. Wspieramy klientów wszędzie tam, gdzie chcą rozwijać swój biznes. Nasze 28 biur w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Azji oraz nasze dwie filie w USA łączą ugruntowaną wiedzę o lokalnych uwarunkowaniach w zakresie handlu, przemysłu i kultury z międzynarodowym doświadczeniem w zakresie prawnej obsługi organizacji biznesowych, w celu zapewnienia proaktywnych, zintegrowanych rozwiązań dla naszych klientów.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!