Partnerzy

Zawiadomienie o przetargu dotyczącym sprzedaży mieszkania należącego do Republiki Francji

<p style="text-align: justify;" align="center"><strong>Ambasada Francji w Warszawie </strong>działając na rzecz i na rachunek Państwa Francuskiego (Ministerstwa Gospodarki i Finansów) sprzedaje drogą przetargu mieszkanie nr 18 w budynku przy ul. Mokotowskiej 15A o powierzchni 229 m2 ("penthouse") o przeznaczeniu mieszkalnym wraz z pomieszczeniami przynależnymi (taras o powierzchni użytkowej 109 m<sup>2</sup>, dwa miejsca postojowe w garażu podziemnym).</p>

>

Oferty należy składać w podwójnych i opieczętowanych kopertach, drog? pocztow? albo osobiście na adres: Ambasada Francji, ul. Piękna 1, 00-477 Warszawa, do dn. 8 września 2015 r., do godz. 16.00. Oferty, które wpłyn? po dacie i godzinie wskazanych powyżej lub w niezamkniętych czy też nieopieczętowanych kopertach nie będ? rozpatrywane.

Dokumentację dotycz?c? nieruchomości, jej stanu prawnego, położenia i otoczenia można uzyskać bezpłatnie w Ambasadzie Francji, ul. Piękna 1, 00-477 Warszawa, tel. (+48) 22 529 31 00, lub pobrać ze strony internetowej Ambasady www.ambafrance-pl.org.

Ogłoszenie o sprzedaży lub warunki przetargu mog? być zmienione albo odwołane (poprzez zamieszczenie informacji pod adresem www.ambafrance-pl.org) przez sprzedaj?cego do momentu upływu daty i godziny wskazanych jako data końcowa składania ofert.  

Kontakt w celu obejrzenia mieszkania: tel. (+48) 22 529 30 00, email varsovie(@)dgtresor.gouv.fr  

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!