Zauważ – Zatrudnij – Zyskaj - czyli Giełda Mocy 2017

<p style="text-align: justify;">29 listopada 2017 r. na PGE Narodowy odbędzie się wydarzenie promujące zatrudnienie wspomagane osób z niepełnosprawnościami, na które serdecznie zapraszamy przedstawicieli pracodawców i instytucji publicznych, członków działów HR i CSR oraz reprezentantów organizacji pozarządowych.</p>

>

Giełda Mocy dzięki swojej nowatorskiej formule promuje model zatrudnienia wspomaganego, odpowiadaj?c na pytanie: jak z powodzeniem zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy?

Za pomoc? hasła: Zauważ – Zatrudnij – Zyskaj, chcemy pokazać możliwości zawodowe osób z niepełnosprawności?, które ukierunkowane w profesjonalny sposób przynosz? ogrom korzyści dla rozwoju przedsiębiorstw. W tym roku przybliżymy gościom specyfikę zawodu trenera pracy. To dzięki jego wsparciu możliwe jest tworzenie bezpiecznych i stabilnych warunków zatrudnienia, zarówno dla pracownika z niepełnosprawności?, jak i dla pracodawcy, przez cały okres zatrudnienia.

Od 2012 roku konsekwentnie d?żymy do tego, by zaprezentować osoby z niepełnosprawności? jako rzetelnych, solidnych i zmotywowanych pracowników, doskonale odnajduj?cych się na otwartym rynku pracy. Uświadamiamy, oswajamy z tematem niepełnosprawności, przełamujemy negatywne stereotypy dotycz?ce zwłaszcza niepełnosprawności intelektualnej oraz pokazujemy korzyści wynikaj?ce z zatrudnienia wspomaganego osób z niepełnosprawności?.

Organizatorem i pomysłodawc? wydarzenia jest Stowarzyszenie Otwarte Drzwi - organizacja, która od ponad 20 lat zajmuje się kompleksowym wsparciem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Partnerami tegorocznej Giełdy Mocy s? przedstawiciele pracodawców, którzy efektywnie zatrudniaj? poleconych przez nas kandydatów - Fundacja SUEZ Jesteśmy z Tob?, Develey Polska oraz Sodexo Polska.

Wydarzenie będzie składać się z wykładów, dyskusji oraz warsztatów, które poprowadz? przedstawiciele świata nauki, biznesu, rynku pracy, pracodawcy zatrudniaj?cy osoby z niepełnosprawnościami, specjaliści z zakresu zatrudnienia wspomaganego i przede wszystkim osoby z niepełnosprawnościami.

Wydarzenie: VII edycja Giełdy Mocy
Data: 29.11.2017, godz. 09:30 - 14:30
Miejsce: PGE Narodowy, Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 w Warszawie
Prowadz?cy: Maciej Orłoś
Wydarzenie jest bezpłatne – wystarczy wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy.
Zgłoszenia:http://gieldamocy.otwartedrzwi.pl/formularz-zgloszeniowy
Więcej o wydarzeniu:
www.gieldamocy.otwartedrzwi.pl oraz www.facebook.com/gieldamocy/

PROGRAM - VII EDYCJA GIEŁDY MOCY >>>

Do pobrania

Download VII-edycja-Gieldy-Mocy_Program.pdf  (PDF • 272 KB)

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!