Aktualności firm stowarzyszonych  •  Partnerzy

Zauważ – Zatrudnij – Zyskaj czyli Giełda Mocy 2017

<p style="text-align: justify;">29 listopada 2017 r.  odbędzie się VII edycja Giełdy Mocy. To unikalne wydarzenie promujące zatrudnienie wspomagane osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy w środowisku biznesowym i instytucjonalnym, zorganizowane właśnie pod hasłem <strong>Zauważ - Zatrudnij - Zyskaj</strong>.</p>

>

Giełda Mocy to wykłady, dyskusje i warsztaty, które poprowadz? przedstawiciele świata nauki, biznesu, rynku pracy, pracodawcy zatrudniaj?cy osoby z niepełnosprawnościami, specjaliści z zakresu zatrudnienia wspomaganego i przede wszystkim osoby z niepełnosprawności?. Niezależnie od napotykanych trudności i negatywnych stereotypów na ich temat, osoby z niepełnosprawnościami s? zmotywowanymi, rzetelnymi i lojalnymi pracownikami. Kandydaci do pracy od pocz?tku bior? czynny udział we współorganizacji Giełdy Mocy - wyst?pienie w roli gospodarza i przemawianie w swoim własnym imieniu daje im szansę na pokazanie, jak wielk? maj? moc i możliwości.

Wydarzenie organizuje Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, a Fundacja SUEZ jesteśmy z Tob? już po raz kolejny jest Partnerem projektu. CCIFP została Patronem wydarzenia, na które zapraszamy przedstawicieli działów HR, CSR oraz wszystkie osoby zainteresowane tematem zatrudnienia wspomaganego.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy: www.gieldamocy.otwartedrzwi.pl  

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!