Analizy i badania

Zatrudnienie spadło ze względu na odejścia z PKP Cargo

<p style="text-align: justify;">Według danych GUS, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spadło w lutym o 0,1 tys. m/m wobec wzrostu o 23,6 tys. w styczniu.</p>

>

Obniżenie zatrudnienia było efektem przeprowadzonego w lutym Programu Dobrowolnych Odejść w firmie PKP Cargo. W ramach programu firma ta zredukowała liczbę pracowników o ponad 3 tys. osób. Oczekujemy, że w styczniu dynamika zatrudnienia w ujęciu m/m będzie ponownie dodatnia, co jest zgodne z wynikami badań koniunktury GUS, sygnalizuj?cymi dalsz? poprawę na rynku pracy.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!