COVID-19  •  Podsumowanie wydarzeń

Zatrudnianie, prowadzenie działalności i handel w obliczu konfliktu w Ukrainie – rozwiązania dla przedsiębiorców

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium poprowadzeonego w dniu 8 marca przez ekspertów z firmy doradczej CRIDO.

Pragnąc wesprzeć nie tylko społeczność ukraińską, lecz także przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą na zagrożonym terytorium, zapraszamy Państwa do obejrzenia webinarium

 

Podczas spotkania poruszono następujące zagadnienia:

1. Kwestie imigracyjne

  • Wjazd i pobyt obywateli Ukrainy na terytorium Polski;
  • Legalizacja zatrudnienia – jak zatrudnić obywatela Ukrainy krok po kroku?
  • Ochrona międzynarodowa – jak się o nią ubiegać?

2. Przeniesienie operacji do Polski

  • W jakiej formie prawnej mogą działać w Polsce przedsiębiorcy z Ukrainy? Jak założyć działalność gospodarczą w Polsce?
  • W jaki sposób przygotować się do czasowej relokacji działalności;
  • Czy możliwe jest uzyskanie dofinansowania na start/ przeniesienie działalności oraz dofinansowanie zatrudnienia uchodźców (pomoc publiczna)?

3. Kwestie celne

  • Stosowanie preferencji pochodzeniowych – czy nadal można korzystać z obniżonych stawek celnych na towary z Ukrainy?
  • Zwolnienie z należności celnych dla towarów powracających;
  • Zwolnienie z należności celnych dla mienia osobistego przewożonego do UE.
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!