Aktualności firm stowarzyszonych  •  Partnerzy

Zatrudnianie cudzoziemców - aspekty prawne i kulturowe

<p style="text-align: justify;">Polskie firmy zatrudniają coraz większą liczbę pracowników z zagranicy. 1 lipca 2018 r. weszły w życie nowe przepisy wprowadzające uproszczenia w zatrudnianiu cudzoziemców. Rosnący apetyt polskich firm na pracowników z zagranicy oznacza konieczność sprostania nie tylko wymogom prawnym, lecz również zmierzenia się z różnicami kulturowymi w trakcie rekrutacji i w miejscu pracy. Taylor Wessing i Mabor zapraszają na szkolenie prawne połączone z praktycznym warsztatem z umiejętności miękkich. Spotkanie zostało objęte patronatem CCIFP.</p>

>

Termin wydarzenia uległ zmianie - więcej szczegółów wkrótce.  

Miejsce: Taylor Wessing, ul. Mokotowska 1, (przystanek metro Politechnika),   Warszawa

Program

9:00- 9:15                Rejestracja i poranna kawa

9:15-10:30              Część 1 - Legalizacja zatrudnienia i pobytu w Polsce

Prowadz?cy: Krystian Stanasiuk, LL.M., radca prawny, partner w Kancelarii Taylor Wessing w Warszawie

Legalizacja zatrudnienia i pobytu w Polsce:

1. Obywateli Unii Europejskiej.

2. Uproszczenia dotycz?ce obywateli niektórych państw (Ukraina, Rosja, Białoruś, Armenia, Gruzja, Mołdawia).

3. Obywatele państw trzecich nienależ?cych do Unii Europejskiej.

4. Obowi?zki pracodawcy w trakcie zatrudnienia.

5. Zatrudnianie pracowników delegowanych do pracy w Polsce z innych państw.

6. Sankcje za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców (wykroczenia i przestępstwa).

7. Źródła uregulowań prawnych i dalszych informacji.

10:30- 11:30          Część 2 - Aspekty kulturowe w rekrutacji i on-boardingu

Prowadz?ca: Izabela Salicka, MABOR, konsultant, mediator Międzynarodowego Centrum Mediacji, mediator wewn?trzorganizacyjny, coach, trener, moderator, facylitator

  1. Czym różni się rekrutacja Polaka od rekrutacji cudzoziemca?
  2. W jaki sposób aspekty kulturowe wpływaj? na jakość prowadzonej rekrutacji?
  3. Wiedza o danej kulturze, z której pochodzi kandydat – wsparcie czy przekleństwo.
  4. Zadawanie pytań – o co pytać, o co nie pytać?
  5. On-boarding – w jaki sposób wprowadzać nowego pracownika cudzoziemca do pracy w firmie w Polsce?

W trakcie spotkania nasi eksperci chętnie udziel? odpowiedzi na pytania uczestników.

Spotkanie adresowane jest do managerów HR, prawników wewnętrznych przedsiębiorstw, członków zarz?dów i właścicieli firm podejmuj?cych strategiczne decyzje dotycz?ce rekrutacji i zatrudnienia pracowników.

Spotkanie jest bezpłatne.

Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim, liczba miejsc jest ograniczona.

Rejestracja: warsaw(@)taylorwessing.com Tel: +48 22 584 97 40

O Taylor Wessing:

Taylor Wessing jest międzynarodow? kancelari? oferuj?c? pełen zakres usług prawnych. Nasz zespół licz?cy ponad 1100 prawników pomaga klientom z najbardziej dynamicznych branż.   W doradztwie świadczonym na rzecz klientów, kierujemy się innowacyjnym podejściem do ich spraw biznesowych, które pomaga im osi?gn?ć sukces . Wspieramy klientów wszędzie tam, gdzie chc? rozwijać swój biznes. Nasze 32* biura w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Azji oraz nasze dwie filie w USA ł?cz? ugruntowan? wiedzę o lokalnych uwarunkowaniach w zakresie handlu, przemysłu i kultury z międzynarodowym doświadczeniem w zakresie prawnej obsługi organizacji biznesowych, w celu zapewnienia proaktywnych, zintegrowanych rozwi?zań dla naszych klientów.

* w tym nasze stowarzyszone biura w Indonezji, Arabii Saudyjskiej i Korei Południowej

O MABOR:

MABOR jest polsk? firm? działaj?c? na rynku od 1993 roku, zdobywaj?c? zaufanie i uznanie dzięki rzetelności i stale doskonalonym umiejętnościom zespołu.   Zajmujemy się doskonaleniem umiejętności funkcjonowania ludzi i zespołów.

Stale inwestujemy we własny rozwój, by przez wysok? jakość zapewniać efektywność oferowanych usług. Narzędzia naszej pracy oparte s? na nowoczesnych koncepcjach metodologicznych. Profesjonalizm, bogate doświadczenie naszego zespołu, partnerstwo, rzetelność, koncentracja na problemie i adekwatność metod - gwarantuj? skuteczne działanie.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!