Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Zaskakujące przyspieszenie wzrostu wynagrodzeń w przetwórstwie

Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w maju do 12,2% r/r wobec 12,1% w kwietniu, kształtując się poniżej konsensusu rynkowego (12,6%) i naszej prognozy (12,7%). W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach zmniejszyły się w maju o 0,7% r/r wobec spadku o 2,2% w kwietniu. Dane o strukturze wzrostu płac w maju wskazują, że za zwiększenie tempa wzrostu wynagrodzeń ogółem pomiędzy kwietniem a majem odpowiadała przede wszystkim wyższa dynamika płac w przetwórstwie (11,3% r/r w maju wobec 9,8% w kwietniu). Taka tendencja jest zaskakująca w kontekście procesów restrukturyzacyjnych prowadzonych w przedsiębiorstwach (patrz poniżej) i ma naszym zdaniem przejściowy charakter. Przeciwny wpływ miało natomiast silne spowolnienie wzrostu wynagrodzeń w górnictwie (20,2% r/r w maju wobec 48,6% w kwietniu), co było związane z ustąpieniem efektu niskiej bazy sprzed roku. Oczekujemy, że w kolejnych kwartałach nominalna roczna dynamika płac będzie kształtować się w łagodnym trendzie spadkowym, który będzie również obserwowany w przypadku przeciętnego wynagrodzenia w całej gospodarce. Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku obniżenia nominalnego tempa wzrostu płac w kolejnych kwartałach będzie oczekiwany przez nas silny spadek inflacji i związane z nim zmniejszenie presji płacowej w przedsiębiorstwach.

 

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!